en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR)

                                                                                                                            

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų

skaičius

2019 m. I

ketvirtis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

2019 m. I

ketvirtis

2019 m. II

ketvirtis

2019 m. III

ketvirtis

2019 m. IV

ketvirtis

Direktorius

1

3433

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

1

3961

 

 

 

Kancleris

1

2735

 

 

 

Skyriaus vedėjas

15

2525

 

 

 

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

11

2067

 

 

 

Skyriaus vedėjo patarėjas

14

1941

 

 

 

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

72

1580

 

 

 

Skyriaus vedėjas (pagal darbo sutartį)

2

2149

 

 

 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

21

1220

 

 

 

Mentorius

1

1526

 

 

 

viso

139

 

 

 

* Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą kaip ekspertų, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.