en

Bagažas ir jam taikomi reikalavimai

Pagal 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (toliau – Reglamentas Nr. 1371/2007) keleivis gali pasiimti daiktus, kuriuos galima lengvai prižiūrėti (rankinį bagažą), ir taip pat gyvus gyvūnus. Be to, pagal geležinkelio įmonės nustatytas Bendrųjų vežimo sąlygų specialias nuostatas keleivis gali pasiimti griozdiškus daiktus. Daiktų ir gyvūnų, kurie galėtų trukdyti keleiviams, kelti jiems nepatogumus arba padaryti žalos, negalima pasiimti kaip rankinio bagažo. Rankinį bagažą turi prižiūrėti pats keleivis. Vežėjas neatsako už rankinio bagažo praradimą ar jam padarytą žalą, jei už jo priežiūrą yra atsakingas pats keleivis ir praradimo ar žalos priežastis nėra vežėjo kaltė. Tačiau, vežėjas, keleivių mirties ar kūno sužalojimo atveju, atsako taip pat už nuostolius ar žalą, kuri atsirado dėl daiktų, kuriuos keleivis dėvėjo arba vežėsi kaip rankinį bagažą, praradimą. Pastaruoju atveju, vežėjas privalo sumokėti kompensaciją, kuri negali viršyti 1400 apskaitos vienetų (žr. Lietuvos banko nustatytą kursą). Keleiviai gali vežti ir registruotą bagažą. Užregistravus bagažą turi būti išduotas bagažo registravimo kvitas.

 

Kiekviena geležinkelio įmonė savo Bendrosiose vežimo sąlygose (taisyklėse) nustato bagažo svorio ir dydžio apribojimus.

 

Pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“, vienintelės bendrovės Lietuvoje vykdančios keleivių ir bagažo vežimą geležinkeliais, Bendrąsias keleivių vežimo taisykleskeleiviai vietiniame susisiekime gali vežti rankinį bagažą, kurio bendra trijų matmenų (ilgis, plotis, aukštis) suma turi būti ne didesnė kaip 200 cm dydžio, o bendras svoris – ne didesnis kaip 50 kg. Vežti šiuos apribojimus viršijantį rankinį bagažą keleiviams draudžiama. Kaip rankinį bagažą, papildomai prie nurodytos leistinos normos, jeigu traukinyje važiuoja vaikas ar neįgalusis, nemokamai dar galima vežti sudedamąjį vaiko ir/ar neįgaliojo vežimėlį.

Pagal AB „Lietuvos geležinkeliai“ taisykles rankinį bagažą iki 35 kg galima vežti nemokamai. Vaikams iki 10 metų nemokamai leidžiama vežti iki 15 kg rankinio bagažo. Jeigu rankinio bagažo svoris viršija minėtus apribojimus, reikia sumokėti Vietinio Susisiekimo Tarife nustatytą mokestį už rankinio bagažo viršsvorį ir gauti tai patvirtinantį vežimo kvitą.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ rankiniame bagaže draudžia vežti: daiktus, kurie gali sugadinti ar užteršti vagoną, pakenkti keleiviams ar jų rankiniam bagažui; lengvai užsidegančias, savaime užsidegančias, sprogstančias, radioaktyvias, aitriąsias ir nuodingąsias medžiagas; užtaisytus šaunamuosius ginklus; daiktus, kurie gali sukelti infekciją arba paskleisti aštrų kvapą.

Daugiau apie AB „Lietuvos geležinkeliai“ nustatytas bagažo vežimo sąlygas galima rasti čia.