en

Gyvūnų vežimas

Keleivis turi teisę vežti traukinyje dviračius ir gyvūnus.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra nustačiusi skirtingus reikalavimus gyvūnų vežimui vietiniame susisiekime ir tarptautiniame.

 

Vietiniame susisiekime

Keleivis, turintis veterinarijos gydytojo pažymą apie gyvūno sveikatą, turi teisę vežti tik smulkius naminius gyvūnus (šunis, kates, paukščius ir pan.). Keleivis privalo sumokėti už gyvūno vežimą Vietinio Susisiekimo Tarife nustatytą kainą ir gauti apmokėjimą patvirtinantį vežimo kvitą.

Šunys vedliai, lydintys keleivius su regėjimo negalia, vežami nemokamai. Keleivis, vežantis gyvūnus, juos prižiūri ir atsako už sanitarijos bei higienos reikalavimų laikymąsi ir saugumą.

 

Vykstantiems į NVS šalis, Gruziją, Latviją ir Estiją

• Keleiviams traukiniuose leidžiama vežti tik kambarinius šunis, kates, paukščius ir kitus mažus gyvūnus. Leidžiama vežtis ne daugiau dviejų gyvūnų vienoje kupė. Šiuo atveju keleivis (keleiviai) privalo sumokėti už kelionės bilietus pagal vietų skaičių kupė;

• naminiai gyvūnai ir paukščiai turi būti laikomi dėžėse, pintinėse, narveliuose ir turi tilpti nešuliams skirtose vietose.

 

Vykstantiems į Austriją, Bulgariją, Čekiją, Lenkiją, Makedoniją, Rumuniją, Serbiją, Slovakiją, Slovėniją, Suomiją, Vengriją, Turkiją ir į Vokietijos sostinę Berlyną

• Gyvūnų vežimo sąlygas traukiniais kiekvienoje šalyje nustato geležinkelio transporto vežėjas;

• keleiviniuose traukiniuose vežti šunis leidžiama, jei jie bus laikomi ant šeimininko kelių arba gulės ant grindų, su pavadėliu ir antsnukiu, kad nekeltų grėsmės aplinkiniams. Šeimininkas turi prižiūrėti vežamą šunį. Keleivis, vežantis šunį, atsako už gyvūno padarytą žalą;

• keleiviniais traukiniais maži naminiai gyvūnai vežami narvuose, dėžėse, pintinėse ar kitose tam pritaikytose priemonėse, laikant juos ant kelių ar nešuliams skirtose vietose, kad būtų išvengta vagonų ir nešulių sugadinimo ar suteršimo. Smulkius naminius gyvūnus leidžiama vežti nemokamai;

• vežti šunis ir mažus naminius gyvūnus leidžiama, jei jie dėl kvapo ar keliamo triukšmo nesukels keleiviams nepatogumo ir jei kiti vagone ar kupė esantys keleiviai tam neprieštarauja;

• už gyvūnų vežimą mokama – pusę 2 klasės suaugusiojo bilieto kainos sėdimajame vagone (už vieną gyvūną);

• šunų ir mažų gyvūnų negalima vežti iš ir į Didžiąją Britaniją ir Norvegiją;

• šunis naktiniais traukiniais miegamuosiuose vagonuose su gulimosiomis vietomis ir sėdimuosiuose vagonuose galima vežti, jei gyvūno šeimininkas ir kiti lydintys asmenys yra įsigiję kelionės bilietus ir vietos bilietus visoms kupė esančioms vietoms. Už šuns vežimą mokama atskira vežimo kaina;

• naktiniuose traukiniuose gali būti taikomos specialiosios gyvūnų vežimo sąlygos.

 

Vežėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ taikomus reikalavimus gyvūnų vežimui galite rasti čia.