en

Traukinio vėlavimas

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (toliau – Reglamentas Nr. 1371/2007) numato tam tikrą geležinkelio bendrovių atsakomybę ir kompensacijų dydžius dėl pavėluoto keleivių pristatymo į galutinę atvykimo vietą.