English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
VARTOTOJŲ KONSULTAVIMAS (8 5) 262 6760 Spausdinimo versija
  

pavadinimas

aprašymo turinys

administracinės paslaugos pavadinimas

asmenų informavimas ir konsultavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais telefonu (8 5) 262 6760

administracinės paslaugos apibūdinimas

valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbuotojai paskambinusiems telefono linija asmenims teikia informaciją ir konsultuoja vartotojų teisių apsaugos klausimais.
asmeniui paskambinus nemokama telefono linija informaciją ir konsultacijas teikia įgalioti dokumentų valdymo ir skundų analizės skyriaus darbuotojai, prireikus asmuo sujungiamas su atitinkamos srities tarnautoju.
Į asmenų klausimus atsakoma valstybine kalba.

teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, nr. 60-1945; 2006, nr. 77-2975);
teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, nr. 10-236; 2005, nr. 139-5008);
valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas nr. 1-141 „dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje patvirtinimo“ (Žin., 2009, nr. 120-5189).

informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.

informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) nėra
administracinės paslaugos teikėjas dokumentų valdymo ir skundų analizės skyrius:
Rūta Papreckienė, vedėja tel. (8 5) 212 1533, el. p. ruta.papreckiene@vvtat.lt
Neringa Sankauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 262 6760, el. p. neringa.sankauskaite@vvtat.lt
administracinės paslaugos vadovas dokumentų valdymo ir skundų analizės skyriaus vedėja Rūta Papreckienė, tel. (8 5) 212 1533, el. p. ruta.papreckiene@vvtat.lt
administracinės paslaugos suteikimo trukmė

asmeniui pateikus klausimą telefonu, informacija suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) paslauga teikiama neatlygintinai.
prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys prašymo pildyti nereikia.
administracinės paslaugos teikimo ypatumai

administracinė paslauga galutinė, išskyrus atvejus, kai konsultacijos ar informacijos suteikimas reikalauja išsamesnio nagrinėjimo. tokiu atveju asmeniui suteikiama galimybė pateikti prašymą raštu.

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.
Sprendimas: Idamas 
naudojama:
Smartweb