English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Asmenų konsultavimas ir informavimas žodžiu Spausdinimo versija

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas ir informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais žodžiu.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų klausimai gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrių, arba telefonu (8 5) 262 67 60.

Asmeniui atvykus arba paskambinus informaciją ir konsultacijas teikia įgalioti Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus tarnautojai, prireikus konsultacijas ir informaciją asmeniui teikia atitinkamos srities tarnautojas.

Į asmenų klausimus atsakoma valstybine kalba. 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Viešojo administravimo įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477007

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1–141 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje patvirtinimo“ http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354418

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“ http://www.vvtat.lt/index.php?2269107510  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nėra.
Administracinės paslaugos teikėjas

Turizmo ir atlygintinų medicininių paslaugų skyrius:

Solveiga Kuzienė, vedėja, tel. (8 5) 279 14 67, el. p. solveiga.kuziene@vvtat.lt

Greta Lukoševičiūtė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 02, el. p. greta.lukosevičiute@vvtat.lt

Kristina Čeponaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 01, el. p. kristina.ceponaite@vvtat.lt

Maisto produktų ir rekreacinių paslaugų skyrius:

Neringa Baronienė, vedėja, tel. (8 5) 212 15 51, el. p. neringa.baroniene@vvtat.lt

Giedrė Nenartavičiūtė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 06, el. p. giedre.nenartaviciute@vvtat.lt

Ugnė Karbočiūtė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 05, el. p. ugne.karbociute@vvtat.lt

Lina Šimelionytė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 04, el. p. lina.simelionyte@vvtat.lt

Energetikos ir komunalinių paslaugų skyrius:

Rita Kuštan, vedėja, tel. (8 5) 261 03 19, el. p. rita.kustan@vvtat.lt

Aleksandras Jakiūnas, vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 205 54 15, el. p. aleksandras.jakiunas@vvtat.lt

Mantas Vaškevičius, vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 205 54 13, el. p. mantas.vaskevicius@vvtat.lt

Darius Slavickas, vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 212 17 27, el. p. darius.slavickas@vvtat.lt

Vartojimo prekių ir paslaugų skyrius:

Rasa Pupienienė, vedėja, tel. (8 5) 212 13 53, el. p. rasa.pupieniene@vvtat.lt

Romualda Kaulakienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 19, el. p. romualda.kaulakiene@vvtat.lt

Snieguolė Šližytė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 16, el. p. snieguole.slizyte@vvtat.lt

Vita Šarmavičienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 18, el. p. vita.sarmaviciene@vvtat.lt

Asta Zalėskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 17, el. p. asta.zaleskaite@vvtat.lt

Justina Šaudinytė-Šarovienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 20, el. p. justina.saudinyte@vvtat.lt

Duomenų analizės ir prevencijos skyrius:

Laura Aleinikova, vedėja, tel. (8 5) 212 13 32, el. p. laura.aleinikova@vvtat.lt

Dovilė Lekarauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 07, el. p. dovile.lekarauskaite@vvtat.lt

Šarūnė Petrėtytė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 21, el. p. sarune.petretyte@vvtat.lt

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius:

Milda Deimantė, vedėja, tel. (8 5) 205 54 09, el. p. milda.deimante@vvtat.lt

Jolita Gasiliauskienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 11, el. p. jolita.gasiliauskiene@vvtat.lt

Ditė Rimkutė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 212 15 55, el. p. dite.rimkute@vvtat.lt

Ieva Raguckaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 10, el. p. ieva.raguckaite@vvtat.lt

Ugnė Sakalauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 12, el. p. ugne.sakalauskaite@vvtat.lt

Teisės ir personalo skyrius:

Audronė Kaušylienė, vedėja, tel. (8 5) 205 54 26, el. p. audrone.kausyliene@vvtat.lt

Kristina Grigaitė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 27, el. p. kristina.grigaite@vvtat.lt

Vilma Melienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 28, vilma.meliene@vvtat.lt

Gerda Petrikienė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 29, el. p. gerda.petrikiene@vvtat.lt

Irina Martinkevič, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 212 14 13, el. p. irina.martinkevic@vvtat.lt

Regioninės veiklos ir koordinavimo skyrius:

Aida Gasiūnaitė–Stavginskienė, vedėja, tel. (8 5) 205 54 32, el. p. aida.gasiunaite@vvtat.lt

Loreta Gvazdikienė, vyriausioji specialistė Šiaulių apskrityje,

tel. (8 41) 20 11 49, el. p. loreta.gvazdikiene@vvtat.lt

Nerijus Stasiulionis,  vyriausiasis  specialistas  Utenos  apskrityje,   

tel. (8 38) 92 06 19,    el. p. nerijus.stasiulionis@vvtat.lt

Laura Jurgelevičiūtė, vyriausioji specialistė Alytaus apskrityje, 

tel. (8 31) 02 05 05, laura.jurgeleviciute@vvtat.lt

Evelina  Pilitauskaitė,  vyriausioji  specialistė  Klaipėdos  apskrityje,     

tel. (8 46) 24 16 08,   el. p. evelina.pilitauskaite@vvtat.lt

Viktorija  Dobrynskienė,  vyriausioji  specialistė  Panevėžio  apskrityje, 

tel. (8 45) 40 17 66,  el. p. viktorija.dobrynskiene@vvtat.lt

Ilona Mitkevičienė, vyriausioji specialistė Telšių apskrityje, 

tel. (8 44) 42 06 09, el. p. ilona.mitkeviciene@vvtat.lt

Jolanta Petrušauskienė, vyriausioji specialistė Marijampolės apskrityje,

tel. (8 34) 32 95 20, el. p. jolanta.petrusauskiene@vvtat.lt

Rimantas Knyzelis, vyriausiasis specialistas Tauragės apskrityje,

tel. (8 44) 67 11 40, el. p. rimantas.knyzelis@vvtat.lt

Mantas Stankevičius, vyriausiasis specialistas Kauno apskrityje,

tel. (8 37) 28 01 28, el. p. mantas.stankevicius@vvtat.lt    

Administracinės paslaugos vadovas

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Rūta Papreckienė, tel. (8 5) 212 15 33,

el. p. ruta.papreckiene@vvtat.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmeniui atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba pateikus klausimą telefonu, paslauga suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo pildyti nereikia.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Ši administracinė paslauga yra 1. informacinio lygio. Informaciją apie paslaugą galima rasti Tarnybos interneto svetainėje.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė, išskyrus atvejus, kai konsultacijos ar informacijos suteikimas reikalauja išsamesnio nagrinėjimo. Tokiu atveju asmeniui suteikiama galimybė pateikti prašymą raštu.

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ŠIĄ ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.
Sprendimas: Idamas 
naudojama:
Smartweb