English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Asmenų konsultavimas ir informavimas žodžiu Spausdinimo versija

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas ir informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais žodžiu.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų klausimai gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyrių, arba telefonu (8 5) 262 67 60.

Asmeniui atvykus arba paskambinus informaciją ir konsultacijas teikia įgalioti Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus tarnautojai, prireikus konsultacijas ir informaciją asmeniui teikia atitinkamos srities tarnautojas.

Į asmenų klausimus atsakoma valstybine kalba. 

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Viešojo administravimo įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=477007

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2009 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1–141 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje patvirtinimo“ http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=354418

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“ /index.php?2269107510  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nėra.
Administracinės paslaugos teikėjas

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tel. (85) 262 67 60    

Administracinės paslaugos vadovas

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja Rūta Papreckienė, tel. (8 5) 212 15 33,

el. p. ruta.papreckiene@vvtat.lt 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmeniui atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba pateikus klausimą telefonu, paslauga suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo pildyti nereikia.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Ši administracinė paslauga yra 1. informacinio lygio. Informaciją apie paslaugą galima rasti Tarnybos interneto svetainėje.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė, išskyrus atvejus, kai konsultacijos ar informacijos suteikimas reikalauja išsamesnio nagrinėjimo. Tokiu atveju asmeniui suteikiama galimybė pateikti prašymą raštu.

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ŠIĄ ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.