English
 
 
 
 
 
 
 
Vertikalus
 
Dienos klausimas
peržiūrėti rezultatus
Pasiūlykite savo klausimą

Papildoma apklausa 

Horizontalus
Asmenų konsultavimas ir informavimas žodžiu Spausdinimo versija

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų konsultavimas ir informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais žodžiu.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenų klausimai gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrių, arba telefonu (8 5) 262 67 60.

Asmeniui atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba paskambinus, informaciją ir konsultacijas teikia įgalioti Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai), prireikus konsultacijas ir informaciją asmeniui teikia atitinkamos srities tarnautojas.

Į asmenų klausimus atsakoma valstybine kalba.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Viešojo administravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/aCzZjZYmHl

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 1–77 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c70737c0e6bb11e5ba46c884bbd2b4fd

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 1–415 „Dėl ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo“

http://www.vvtat.lt/index.php?2269107510

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmuo, siekdamas gauti konsultaciją ar informaciją žodžiu, pateikia klausimą ir informaciją, detalizuojančią jam rūpimo klausimo aplinkybes. 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Nėra.
Administracinės paslaugos teikėjas

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius:

Giedrė Nenartavičiūtė, vedėja, tel. (85) 205 54 06, el. p. giedre.nenartaviciute@vvtat.lt

Tomas Adomavičius, vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 262 67 60, el. p. tomas.adomavicius@vvtat.lt

Natalija Jarmulkovič, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 03, el. p. natalija.jarmulkovic@vvtat.lt

Dovilė Lekarauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 5510, el. p. dovile.lekarauskaite@vvtat.lt

Vaida Gajevskaja, vyriausioji specialistė, tel. (85) 262 67 60, el. p. vaida.gajevskaja@vvtat.lt

Aušrinė Umbrasaitė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 5510, el. p. ausrine.umbrasaite@vvtat.lt

Vartojimo prekių skyrius:

Vita Šarmavičienė, vedėja, tel. (85) 212 16 16, el. p. vita.sarmaviciene@vvtat.lt

Snieguolė Šližytė, vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 205 54 16, el. p. snieguole.slizyte@vvtat.lt

Asta Zalėskaitė, vyriausioji specialistė tel. (8 5) 205 54 17, el. p. asta.zaleskaite@vvtat.lt

Toma Žiurkutė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 212 13 53, el. p. toma.ziurkute@vvtat.lt

Virginijus Jusys, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 205 54 21, el. p. virginijus.jusys@vvtat.lt

Elena Rinkevičienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 07, el. p. elena.rinkeviciene@vvtat.lt

Vita Šauklytė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 212 13 32, el. p. vita.sauklyte@vvtat.lt

Rinkos priežiūros planavimo, analizės ir kontrolės skyrius:

Arvydas Naina, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 261 03 19, el. p. arvydas.naina@vvtat.lt

Aleksas Žalpys, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 212 17 27, el. p. aleksas.zalpys@vvtat.lt

Aida Astrauskienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 15, el. p. aida.astrauskiene@vvtat.lt

Vartojimo paslaugų saugos ir kokybės skyrius:

Ugnė Karbočiūtė, vedėja, tel. (85) 250 38 70, el. p. ugne.karbociute@vvtat.lt

Ona Kušeliauskaite, vyriausioji specialistė, tel. (85) 250 38 67, el. p. ona.kuseliauskaite@vvtat.lt

Grigorijus Šiktorovas, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 250 38 87, el. p. grigorijus.siktorovas@vvtat.lt

Lina Kožuchovskienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 250 38 87, el. p. lina.kozuchovskiene@vvtat.lt

Aneta Maksimovič, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 49 38, el. p. aneta.maksimovic@vvtat.lt

Turizmo ir rekreacinių paslaugų skyrius:

Solveiga Kuzienė, vedėja, tel. (85) 250 38 62, el. p. solveiga.kuziene@vvtat.lt

Greta Jočienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 250 38 65, el. p. greta.jociene@vvtat.lt

Kristina Čeponaitė, vyriausioji specialistė, Tel. (85) 250 38 65, el. p. kristina.ceponaite@vvtat.lt

Sigita Stancikaitė, vyriausioji specialistė, Tel. (85) 250 38 62, el.p. sigita.stancikaite@vvtat.lt

Energetikos, komunalinių ir statybos paslaugų skyrius:

Rita Kuštan, vedėja, Tel. (85) 250 38 91, el. p. rita.kustan@vvtat.lt

Mantas Vaškevičius, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 250 38 91, el. p. mantas.vaskevicius@vvtat.lt

Darius Slavickas, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 250 38 95, el. p. darius.slavickas@vvtat.lt

Jolita Gasiliauskienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 216 51 14, el. p. jolita.gasiliauskiene@vvtat.lt

Albert Masliončenko, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 250 38 95, el. p. albert.maslioncenko@vvtat.lt

Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyrius:

Milda Deimantė, vedėja, tel. (8 5) 205 54 09, el. p. milda.deimante@vvtat.lt

Justina Miliauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 10, el. p. justina.miliauskaite@vvtat.lt

Ugnė Špūrienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 212 15 55, el. p. ugne.spuriene@vvtat.lt

Loreta Andriulaitytė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 11, el. p. loreta.andriulaityte@vvtat.lt

Ūkio subjektų rizikos vertinimo ir informacinių technologijų skyrius:

Lina Laukaitytė-Agrebi, l. e. vedėjos pareigas, tel. (85) 205 54 01, el. p. lina.laukaityte@vvtat.lt

Šarūnė Petrėtytė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 00, el. p. sarune.petretyte@vvtat.lt

Ignas Komas, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 205 54 02, el. p. ignas.komas@vvtat.lt

Ignas Sidaras, vyriausiasis specialistas, tel. (85) 205 54 02, el. p. ignas.sidaras@vvtat.lt

Tarptautinių reikalų skyrius:

Dalia Malinauskienė, vedėja, tel. (85) 212 15 95, el. p. dalia.malinauskiene@vvtat.lt

Simona Bieliauskaitė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 212 15 95, el. p. simona.bieliauskaite@vvtat.lt

Anastasija Sinjorė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 31, el. p. anastasija.sinjore@vvtat.lt

Teisės skyrius:

Audronė Kaušylienė, vedėja, Tel. (85) 212 12 34, el. p. audrone.kausyliene@vvtat.lt

Gerda Petrikienė, vedėjos pavaduotoja, tel. (85) 205 54 27, el. p. gerda.petrikiene@vvtat.lt

Irina Martinkevič, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 54 29, el. p. irina.martinkevic@vvtat.lt

Dovilė Gailiūtė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 212 14 13, el. p. dovile.gailiute@vvtat.lt

Toma Malciūtė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 205 49 31, el. p. toma.malciute@vvtat.lt

Živilė Poželienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 20554 28, el. p. zivile.pozeliene@vvtat.lt

Indrė Stulpinaitė, vyriausioji specialistė, el. p. indre.stulpinaite@vvtat.lt

Personalo skyrius:

Laura Aleinikova, vedėja, Tel. (85) 205 54 30, el. p. laura.aleinikova@vvtat.lt

Justina Šaudinytė-Šarovienė, vyriausioji specialistė, tel. (85) 212 13 17, el. p. justina.saudinyte@vvtat.lt

Regioninės veiklos ir koordinavimo skyrius:

Aida Gasiūnaitė–Stavginskienė, vedėja, Tel. (85) 212 14 94, el. p. aida.gasiunaite@vvtat.lt

Simona Jurgelevičiūtė, vyriausioji specialistė, Tel. (85) 212 14 94, el. p. simona.jurgeleviciute@vvtat.lt

Vilniaus apskrities skyrius:

Kastytis Konstantinas Kozlovas, vedėjas, Tel. 8 659  917 60, el. p. kastytis.kozlovas@vvtat.lt

Birutė Molnerienė, vyriausioji specialistė, Tel. (85) 213 56 74, el. p. birute.molneriene@vvtat.lt

Remigijus Vytautas Bujevičius, vyriausiasis specialistas Tel. 8 696 382 77, el. p. remigijus.bujevicius@vvtat.lt

Ona Graužienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 682 637 51, el. p. ona.grauziene@vvtat.lt

Nijolė Kaziukonienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 614 507 18, el. p. nijole.kaziukoniene@vvtat.lt

Arvydas Danielius Spruogis, vyriausiasis specialistas Tel. 8 610 125 35, el. p. arvydas.spruogis@vvtat.lt

Odilija Skaudžiuvienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 659 635 47, el. p. odilija.skaudziuviene@vvtat.lt

Rasa Šiušytė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 611 478 65, el. p. rasa.siusyte@vvtat.lt

Ona Nila Grabauskaitė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 698 586 83, el. p. ona.grabauskaite@vvtat.lt

Romualda Stanikaitytė, vyriausioji specialistė, Tel. (85) 205 49 35el. p. romualda.stanikaityte@vvtat.lt

Egidijus Norvaišas, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 696 456 16, el. p. egidijus.norvaisas@vvtat.lt

Aušrinė Šerėjienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 695 414 23, el. p. ausrine.serejiene@vvtat.lt

Aušrinė Čepauskienė, vyriausioji specialistė, el. p. ausrine.cepauskiene@vvtat.lt

Kauno apskrities skyrius:

Kastytis Konstantinas Kozlovas, vedėjas, Tel. 8 659  917 60, el. p. kastytis.kozlovas@vvtat.lt

Antanas Dzikas, vyriausiasis specialistas Tel. 8 679 66 528, el. p. antanas.dzikas@vvtat.lt

Nijolė Murauskienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 615 67 790, el. p. nijole.murauskiene@vvtat.lt

Ramunė Ražinskienė vyriausioji specialistė, Tel. 8 615 15 303, el. p. ramune.razinskiene@vvtat.lt

Rūta Jančienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 615 46 298, el. p. ruta.janciene@vvtat.lt

Ričardas Vagusevičius, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 696 15 788, el. p. ricardas.vagusevicius@vvtat.lt

Neringa Zdanavičienė vyriausioji specialistė, Tel. (8 37) 280128, el. p. neringa.zdanaviciene@vvtat.lt

Vilius Kerbelis, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 659 63 889, el. p. vilius.kerbelis@vvtat.lt

Almina Ivanauskienė, vyriausioji specialistė, Tel. (8 349) 56 657, el. p. almina.ivanauskiene@vvtat.lt

Irena Janulevičienė, vyriausioji specialistė, Tel. (8 349) 56 657, el. p. irena.januleviciene@vvtat.lt

Asta Vaitoškienė, vyriausioji specialistė, el. p. asta.vaitoskiene@vvtat.lt

Alytaus apskrities skyrius:

Vaiva Baliukonytė, vedėja, Tel. 8 (315) 52200, el. p. vaiva.baliukonyte@vvtat.lt

Antanas Palenskis, vyriausiasis specialistas, 8 (315) 52200, el. p. antanas.palenskis@vvtat.lt

Klaipėdos apskrities skyrius:

Vijoleta Budriuvienė, vedėja, Tel. (8 46) 485 347, el. p. vijoleta.budriuviene@vvtat.lt

Neringa Jurgėlienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 663 51 125, el. p. neringa.jurgeliene@vvtat.lt

Teresė Mažeikienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 687 83 048, el. p. terese.mazeikiene@vvtat.lt

Mamertas Krauleidys, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 696 54 048, el. p. mamertas.krauleidys@vvtat.lt

Darius Šimkus, vyriausiasis specialistas, 8 663 77 862, el. p. darius.simkus@vvtat.lt

Aldona Vybernaitienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 663 69 836, el. p. aldona.vybernaitiene@vvtat.lt

Evelina Pilitauskaitė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 696 12 209, el. p. evelina.pilitauskaite@vvtat.lt

Alma Šlažienė, vyriausioji specialistė, el. p. alma.slaziene@vvtat.lt

Marijampolės apskrities skyrius:

Jolanta Petrušauskienė, vedėja, el. p. jolanta.petrusauskiene@vvtat.lt

Jūratė Uleckienė vyriausioji specialistė, Tel. 8 663 51 125, el. p. jurate.uleckiene@vvtat.lt

Rūta Bagušinskienė vyriausioji specialistė, Tel. (8 343) 29 520, el. p. ruta.bagusinskiene@vvtat.lt

Neringa Vilbikienė, vyriausioji specialistė, Tel. (8 343) 29 520, el. p. neringa.vilbikiene@vvtat.lt

Panevėžio apskrities skyrius:

Antanas Šleivys, vedėjas, Tel. (845) 581 197, el. p. antanas.sleivys@vvtat.lt

Sigita Barkauskienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 618 70 436, el. p. sigita.barkauskiene@vvtat.lt

Viktorija Dobrynskienė, vyriausioji specialistė, Tel. (845) 401 766el. p. viktorija.dobrynskiene@vvtat.lt

Eugenijus Tilindis, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 620 24 950, el. p. eugenijus.tilindis@vvtat.lt

Rimantas Gaušas, vyriausioji specialistė, Tel. 8 618 69 048, el. p. rimantas.gausas@vvtat.lt

Daiva Jakubauskienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 618 22 923, el. p. daiva.jakubauskiene@vvtat.lt

Jurgis Knizikevičius, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 616 87 212, el. p. jurgis.knizikevicius@vvtat.lt

Petras Bučiūnas, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 683 32 385, el. p. petras.buciunas@vvtat.lt

Utenos apskrities skyrius:

Nerijus Stasiulionis, vedėjas, Tel. (838) 920 619, el. p. nerijus.stasiulionis@vvtat.lt

Romualda Kaulakienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 616 54 851, el. p. romualda.kaulakiene@vvtat.lt

Edita Urbonienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 616 42 413, el. p. edita.urboniene@vvtat.lt

Stasys Martinkėnas, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 614 19 227, el. p. stasys.martinkenas@vvtat.lt

Julija Skersienė, vyriausioji specialistė, el. p. julija.skersiene@vvtat.lt

Šiaulių apskrities skyrius:

Loreta Gvazdikienė, vedėja, Tel. (841) 201 149, el. p. loreta.gvazdikiene@vvtat.lt

Justinas Sartauskas, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 620 85 210, el. p. justinas.sartauskas@vvtat.lt

Miglė Tamkevičienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 615 54 943, el. p. migle.tamkeviciene@vvtat.lt

Arvydas Augustinas, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 615 74 461, el. p. arvydas.augustinas@vvtat.lt

Neringa Ginčienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 620 65 791, el. p. neringa.ginciene@vvtat.lt

Danutė Simaškienė, vyriausioji specialistė, Tel. 8 615 15 823, el. p. danute.simaskiene@vvtat.lt

Algirdas Žekonis, vyriausiasis specialistas, Tel. 8 615 95 641, el. p. algirdas.zekonis@vvtat.lt

Roberta Bajorūnienė, vyriausioji specialistė, Tel. (841) 201 149, el. p. roberta.bajoruniene@vvtat.lt

Tauragės apskrities skyrius:

Rimantas Knyzelis, vedėjas, Tel. (8446) 71 140, el. p. rimantas.knyzelis@vvtat.lt

Laimutė Kairienė, vyriausioji specialistė, Tel. (8446) 71 140, el. p. laimute.kairiene@vvtat.lt

Rimantas Parnarauskas, vyriausiasis specialistas, Tel. (8446) 71 140, el. p. rimantas.parnarauskas@vvtat.lt

Telšių apskrities skyrius:

Ilona Šačkuvienė, vedėja, Tel. 8 616 70 535, el. p. ilona.sackuviene@vvtat.lt

Ilona Mitkevičienė, vyriausioji specialistė, Tel. (8444) 20 609, el. p. ilona.mitkeviciene@vvtat.lt

Erlandas Lenkauskas vyriausiasis specialistas, Tel. 8 620 75 006, el. p. erlandas.lenkauskas@vvtat.lt

Naftos produktų bandymų laboratorija:

Eglė Vagelytė-Mačiulienė, vedėja, Tel. (841) 441 164, el. p. egle.maciuliene@vvtat.lt

Ieva Vasiliauskaitė, vyriausioji specialistė, Tel. (841) 441 164, el. p. ieva.vasiliauskaite@vvtat.lt

Daiva Martinaitienė, vyriausioji specialistė, Tel. (841) 441 164, el. p. daiva.martinaitiene@vvtat.lt

Ingrida Stulgienė, vyriausioji specialistė, Tel. (85) 205 54 13, el. p. ingrida.stulgiene@vvtat.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyriaus vedėja Giedrė Nenartavičiūtė, tel. (85) 205 54 06, el. p. giedre.nenartaviciute@vvtat.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Asmeniui atvykus į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba pateikus klausimą telefonu, paslauga suteikiama iš karto, jeigu klausimo pobūdis nereikalauja išsamesnio nagrinėjimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo pildyti nereikia.
Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Ši administracinė paslauga yra personalizuoto lygio. Informaciją apie paslaugą galima rasti Tarnybos interneto svetainėje.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė, išskyrus atvejus, kai konsultacijos ar informacijos suteikimas reikalauja išsamesnio nagrinėjimo. Tokiu atveju asmeniui suteikiama galimybė pateikti prašymą raštu.

 

REKOMENDUOJAMA BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ŠIĄ ADMINISTRACINĘ PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 

© Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba                                                                                                                                    
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, juridinio asmens kodas 188770044, tel. (8 5) 262 6751, faks. (8 5) 279 1466, el. p. tarnyba@vvtat.lt                                                                                                                                                                                                                               

Duomenys apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre.

Sprendimas: Idamas  
naudojama: Smartweb.