en

Atsakymų vartotojams neteikusioms UAB „Servico“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“ skirtos sankcijos

Atsakymų vartotojams neteikusioms UAB „Servico“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“ skirtos sankcijos

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) pastatų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir administravimo bendrovėms UAB „Servico“ ir UAB „Naujamiesčio būstas“ skyrė sankcijas už Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) nuostatų pažeidimus – bendrovės, teikdamos atsakymus į vartotojų prašymus, nesilaikė minėtame įstatyme nustatytų reikalavimų.

 

Vartotoja prašyme nurodė, kad UAB „Servico“ savitarnos svetainėje pateikė pretenziją dėl paslaugų kokybės, tačiau iš UAB „Servico“ išsamaus ir dokumentais pagrįsto atsakymo nesulaukė. Analogiška situacija nustatyta UAB „Naujamiesčio būstas“ atveju – vartotojas prašyme nurodė, kad raštu bendrovės prašė pagrįsti kaupiamųjų lėšų ataskaitose pateiktus duomenis, tačiau iš UAB „Naujamiesčio būstas“ atsakymo negavo.

 

Tarnyba primena, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis numato, jog vartotojo raštišką kreipimąsi gavęs pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai jį išnagrinėti ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. Kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakyme taip pat turi būti pateikta informacija apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą spręsti kilusį vartojimo ginčą.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad bendrovės nevykdė Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintų reikalavimų pateikti vartotojams išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais ir informuoti apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, užVartotojų teisių apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatų pažeidimus UAB „Servico“ skirta – 250 eurų, o UAB „Naujamiesčio būstas“ pakartotinai per vienerius metus padarius pažeidimą – 500 eurų bauda.

 

Tarnybos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

 Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius