en

ES Tarybai pirmininkaujančioje Bulgarijoje vyksta konferencija „Vartotojų teisė ir apsauga šiandien. Ar mes galime dirbti geriau?“

ES Tarybai pirmininkaujančioje Bulgarijoje vyksta konferencija „Vartotojų teisė ir apsauga...

Šiandien, balandžio 30 d., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Taurintas Rudys dalyvauja Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Bulgarijos organizuojamoje konferencijoje „Vartotojų teisė ir apsauga šiandien. Ar mes galime dirbti geriau?“.

 

Konferencijos dalyviams sveikinimo žodį tarusi Europos Teisingumo komisarė Vera Jourova pabrėžė, kad Europos Komisija šiandien Europos Sąjungos vartotojams siekia ne tik teisingumo, bet ir sąžiningumo bendrojoje rinkoje, nes jie yra silpnoji šalis, kuriai reikia veiksmingesnių apsaugos mechanizmų. Taip pat buvo akcentuota, kad verslas turi elgtis sąžiningai, o vartotojai privalo turėti daugiau galimybių apginti savo teises bei gauti kompensaciją už patirtą žalą. Europos Komisija tikisi, jog 2018 m. balandžio 11 d. pristatytas Naujo pasiūlymo vartotojams dokumentų paketas padės teisiškai sureguliuoti tas vartojimo sritis, kuriose tiek vartotojams, tiek verslininkams reikia daugiau aiškumo, be to, numatys kolektyvinio žalos atlyginimo mechanizmą, sieks harmonizuoti bei efektyvinti baudų skyrimą už tarpvalstybinius vartotojų teisių pažeidimus.

 

Tuo pat metu Sofijoje vyksta ir Europos Forumas dėl dvigubos kokybės maisto produktų standartų, kuriame detaliau diskutuojama apie dvigubos produktų kokybės problemą. Pažymėtina, kad kelių valstybių narių iniciatyva, tarp jų ir Lietuvos, nuostatos, susijusios su šios problemos reglamentavimu, įtrauktos ir į Naujo pasiūlymo vartotojams dokumentų paketą.