en

Europos Komisija skelbia Skubių pranešimų apie pavojingus gaminius sistemos rezultatus

Europos Komisija skelbia Skubių pranešimų apie pavojingus gaminius sistemos rezultatus

 

Šių metų kovo 12 d. Europos Komisija pristatė 2017 m. ataskaitą dėl Skubių pranešimų apie pavojingus gaminius sistemos (RAPEX). Pristatant ataskaitą pirmą kartą dalyvavo visų šalių narių RAPEX nacionaliniai kontaktiniai taškai. Pirmose pavojingų gaminių sąrašo pozicijose – žaislai, automobiliai ir motociklai. Dažniausiai pranešamos rizikos – rizika susižeisti bei cheminių medžiagų keliama rizika.

 

Nuo 2003 m. veikianti RAPEX sistema užtikrina, kad informacija apie visoje Europoje pašalintus iš rinkos ir (arba) atšauktus pavojingus ne maisto produktus būtų greitai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Tokiu būdu visoje ES galima operatyviai imtis tinkamų tolesnių veiksmų (uždrausti ar sustabdyti pardavimą, pašalinti produktą iš rinkos, atšaukti arba uždrausti importuoti muitinės institucijoms). Šiuo metu sistema apima 31 šalį (ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta atsakinga už RAPEX sistemos valdymą Lietuvoje.

 

Išsamią informaciją apie pristatytus rezultatus rasite Europos Komisijos puslapyje: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_lt.htm.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius