en

MB „Saugiausias rajonas“ vykdė agresyvią komercinę veiklą sudarydama vaizdo stebėjimo paslaugų sutartis

MB „Saugiausias rajonas“ vykdė agresyvią komercinę veiklą sudarydama vaizdo stebėjimo paslaugų...

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) atliko tyrimą dėl galimo MB „Saugiausias rajonas“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo.

 

Vartotojai manė, kad dalyvauja apklausoje

 

Tarnyba sulaukė vartotojų prašymų dėl MB „Saugiausias rajonas“ galimai vykdomos nesąžiningos komercinės veiklos – gyvenamuosiuose namuose Vilniuje MB ,,Saugiausias rajonas“ atstovas vartotojams siūlė pasirašyti apklausos lape dėl vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo, nurodydamas, kad renkama gyventojų nuomonė dėl kamerų reikalingumo. Vartotojų teigimu, bendrovės atstovas nesiūlė sudaryti sutarties ir nesupažindino su sutarties sąlygomis, tačiau vėliau vartotojai sulaukė sąskaitų už vaizdo kamerų įrengimą. Kaip paaiškėjo, MB ,,Saugiausias rajonas“ tokiu būdu pateikė vartotojams pasirašyti ne apklausos lapą, o sutartį dėl vaizdo kamerų įrengimo.

 

Bendrija tikina, kad vartotojai buvo informuoti

 

MB ,,Saugiausias rajonas“ informavo, kad siekiant supažindinti gyventojus su sutarties sąlygomis, gyvenamųjų namų laiptinėse buvo platinama informacija apie projektą, taip pat sutarties projektas buvo derintas ir pristatytas bendroje šių namų grupėje socialiniame tinkle Facebook. Siekdami pasirašyti sutarties projektą tiesiogiai su kiekvieno buto gyventoju ir pateikti kuo daugiau reikalingos informacijos, vėliau bendrovės atstovai vyko į gyventojų butus. Bendrovė pažymėjo, kad sutarties projektą pasirašė tik tie namo gyventojai, kurie palaikė šią idėją ir norėjo gauti šią paslaugą.

 

Toks veiklos modelis laikytinas agresyvia komercine veikla

 

Įvertinusi MB „Saugiausias rajonas“ veiklos modelį, Tarnybos komisija pažymėjo, jog bendrovės vykdoma komercinė veikla vertintina kaip agresyvi, kadangi panaudojant pernelyg didelę įtaką, labai apriboja arba gali apriboti vidutinio vartotojo pasirinkimo laisvę arba elgesį produkto atžvilgiu. Vartotojas, žinodamas, jog pasirašo ne anketinėje apklausoje, o kolektyvinėje sutartyje, galimai būtų priėmęs kitokį sprendimą, t. y. nebūtų pasirašęs sutarties, ar būtų daugiau pasidomėjęs ir įsigilintų į sutarties sąlygas. Šiuo atveju MB „Saugiausias rajonas“ iškreipė vartotojų ekonominį elgesį dėl vykdomos apklausos, taip pat dėl bendrovės veiksmų galėjo būti iškreiptas ir kitų į Tarnybą nesikreipusių asmenų ekonominis elgesys.

 

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kai komercinė veikla atitinka 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 8 straipsnio 3 dalies 6 punktą, MB „Saugiausias rajonas“ skirta 4 000 eurų bauda.

 

Tarnybos komisijos nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Primename, kad vartotojas neprivalo mokėti už prekes ir paslaugas, kurių neužsakė. Pareiga įrodyti, kad vartotojas išreiškė valią sudaryti vartojimo sutartį tenka verslininkui.

 

Vartotojus, kurie mano, kad buvo suklaidinti dėl MB „Saugiausias rajonas siūlymo sudaryti sutartį dėl vaizdo stebėjimo kamerų daugiabutyje, Tarnyba ragina kreiptis į bendrovę dėl kolektyvinės sutarties nutraukimo ir sąskaitų už vaizdo stebėjimo paslaugą anuliavimo, o nepavykus ginčo išspręsti taikiai – pateikti prašymą Tarnybai.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius