en

Nesaugius produktus į rinką teikusioms įmonėms – baudos

Nesaugius produktus į rinką teikusioms įmonėms – baudos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) informuoja apie Lietuvos rinkai teiktus nesaugius produktus – nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį ir žaislą „Ekskavatorius“ + saldainiai – bei už tai bendrovėms taikytas sankcijas.

 

Tarnybos Kauno apskrities skyrius atliko patikrinimą UAB „Avitelos prekyba“ ir bandymams atrinko nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinį, kurio atitiktis saugos reikalavimams buvo patikrinta bandymų laboratorijoje ir nustatyta, jog maitinimo šaltinis neatitinka standarto LST EN 60950-1 (Informacinių technologijų įranga. Sauga 1 dalis. Bendrieji reikalavimai) reikalavimų, t. y. elektros prievadas – įrenginio pastovi įėjimo srovė prie 100V įtampos viršija vardinę srovę daugiau nei 10%, esant normaliai apkrovai; vardinė įtampa arba vardinės įtampos intervalas ant pakuotės ir gaminio nesutampa; CE simbolis neatitinka ISO 7000 arba IEC 60417 reikalavimų; ant gaminio nepateiktas gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas, arba firmos ženklas; įrenginio modelis arba tipas nesutampa ant pakuotės ir gaminio; atsparumas nenormaliam karščiui neatitinka reikalavimų; charakteristikos nesutampa ant pakuotės ir gaminio. Gaminiui buvo nustatyta rimta rizika.

 

Bendrovė įpareigota nedelsiant sustabdyti nesaugių maitinimo šaltinių teikimą į rinką, pašalinti juos iš rinkos, įspėti vartotojus bei susigrąžinti iš vartotojų nesaugius produktus. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nuostatų pažeidimą UAB „Eurodigital“ skirta 796 eurų bauda.

 

 

Nesaugus nešiojamojo kompiuterio maitinimo šaltinis

 

Tarnybos Panevėžio apskrities skyrius atliko patikrinimą UAB „Dvi braškės“ parduotuvėje, kur, kilus įtarimų, kad realizuojamas žaislas „Ekskavatorius“ + saldainiai (žaislo importuotojas UAB „Taurinas“) gali būti nesaugus, žaislas paimtas bandymams atlikti. Atlikus bandymus nustatyta, kad žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka saugiam gaminiui nustatytų reikalavimų, t. y. tempimo bandymo metu atsiskyrę žaislo lipdukai su plastikine plėvele telpa į smulkių dalių cilindrą, todėl žaislas kelia rimtą riziką. UAB „Taurinas“ įpareigota nedelsiant pašalinti pavojingą žaislą iš rinkos, įspėti vartotojus apie žaislo keliamą riziką bei informuoti vartotojus apie galimybę grąžinti nesaugų žaislą pardavėjui. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimą UAB „Taurinas“ skirta 796 eurų bauda.

 

 

Nesaugus žaislas „Ekskavatorius“ + saldainiai

 

Primename, kad kilus įtarimų, jog tam tikras produktas gali būti nesaugus, reikėtų nedelsiant kreiptis į Tarnybą, nurodant kur, kada ir koks produktas įsigytas, kokie pavojai pastebėti bei, pageidautina, pridėti produkto, pakuotės ir ženklinimo nuotraukas.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius