en

Pastatų fasadų tyrimo rezultatai: kas antras fasadas degesnis nei numatyta

Pastatų fasadų tyrimo rezultatai: kas antras fasadas degesnis nei numatyta

 

Pastatų fasadų atitikties gaisrinės saugos reikalavimams tyrimas parodė, kad iš 15 atrinktų įvairios paskirties pastatų, net 5 buvo padengti galimai ypač degiomis ir projektinių sprendimų neatitinkančiomis plokštėmis iš aliuminio kompozito, o 6 statinių savininkai nesutiko dalyvauti tyrime.

 

Š. m. gruodžio mėnesį tarpinstitucinė komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovų pristatė tyrimo dėl pastatų fasadų atitikties gaisrinei saugai rezultatus.

 

Tyrimo metu analizuoti pastaraisiais metais pastatytų ar renovuotų skirtingos paskirties pastatų fasadai iš 15 skirtingų savivaldybių – buvo imamos šių pastatų fasaduose sumontuotos aliuminio kompozito plokštės, tikrinamas jų degumas ir atitiktis gaisrinės saugos reikalavimams. Bandymai atlikti akredituotoje laboratorijoje – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centre.

 

Tyrimo rezultatai

 

Net 6 pastatų savininkai atsisakė dalyvauti Komisijos organizuojamame nemokamame tyrime, todėl prie šių pastatų tyrimų numatoma grįžti, kai tik bus atlikti numatyti teisės aktų pakeitimai, t. y. kai bus numatyta galimybė patikrinti medžiagų atitikimą net ir nesant savininko sutikimui. Iš tyrime sutikusių dalyvauti savininkų, daugiau kaip pusė, t. y. 5 iš 9, pastatų fasaduose naudojo plokštes, galimai neatitinkančias projekto sprendinių ir deklaruojamos degumo klasės. Išsamiau su tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.

 

Atlikus tyrimą pastatų savininkai buvo informuoti apie statinių būklę, pateiktos rekomendacijos dėl techninės specifikacijos statinio dalinės ekspertizės pirkimui organizuoti, savininkai paskatinti kuo skubiau atlikti statinio dalinę ekspertizę bei imtis prevencinių priemonių.

 

Komisija ir toliau vykdys pastatuose panaudotų statybos produktų atitikties gaisrinės saugos reikalavimams tyrimus ir informuos visuomenę apie rezultatus.

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius