en

Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus – specialistų patarimai

Planuojantiems būsto remonto, apdailos ar montavimo darbus – specialistų patarimai

Atostogų metu pagaliau nutarėte skirti laiko ilgai atidėliotam būsto remontui, naujų langų ar durų montavimui, apdailai ir panašiems darbams? Prieš kibdami į darbus susipažinkite su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patarimais, kurie padės išvengti ginčų su rangovais.

 

Kaip išvengti galimų nesutarimų su rangovu?

 

Pagrindinė taisyklė – išsamiai aptarkite ir sutartyje arba kitaip raštiškai užfiksuokite, dėl kokių darbų susitariate, kokios šių darbų atlikimo sąlygos, terminai, kaina, darbų apmokėjimo tvarka bei kiti šalių įsipareigojimai. Detaliai aptarkite planuojamus atlikti darbus, reikalingas medžiagas, spalvas ir pan. Jei kiltų ginčas – taip bus paprasčiau įrodyti paslaugų trūkumus ir neatitikimus. Nustatydami darbų atlikimo terminus, nepamirškite detalizuoti darbų priėmimo-perdavimo reikalavimų ir terminų, taip pat nustatykite aiškius mokėjimų už atliktus darbus terminus bei aptarkite sąlygas dėl mokėjimų sustabdymo tuo atveju, jei darbai neįvykdomi arba įvykdomi netinkamai.

 

Jeigu samdote meistrus, kurie dirba pagal individualios veiklos pažymėjimus, įsitikinkite, kad šie pažymėjimai yra galiojantys. Tai nesunkiai galite patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje, skiltyje „Informacija apie mokesčių mokėtojus“. Taip pat patariame patikrinti atsiliepimus apie meistrą specialiose skundų ir atsiliepimų svetainėse.

 

Ką daryti, jei rangos paslaugos suteiktos nekokybiškai?

 

Pastebėję atliktų darbų trūkumus, turite teisę savo pasirinkimu rangovui pareikšti vieną iš šių reikalavimų:

  • neatlygintinai per protingą terminą pašalinti darbų trūkumus,
  • atitinkamai sumažinti darbų kainą,
  • atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu jūsų teisė patiems pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

Jeigu rangovas darbų trūkumų nepašalina per protingą terminą arba šie trūkumai yra esminiai ir nepašalinami – jūs turite teisę reikalauti nutraukti sutartį bei atlyginti jūsų patirtus nuostolius.

Kilus ginčui pirmiausia turėtumėte raštu kreiptis į rangovą ir išdėstyti savo pasirinktą reikalavimą. Jei per 14 kalendorinių dienų nuo raštiško kreipimosi į rangovą jums nebus pateiktas atsakymas, arba gautas atsakymas jūsų netenkins, jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl ginčo nagrinėjimo vartojimo ginčų sprendimo ne teismo tvarka.

 

Kokia yra atliktų darbų garantija?

 

Civilinis kodeksas numato, kad rangovas ir kiti statybos dalyviai atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

  • penkerius metus;
  • dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);
  • dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų darbų rezultatų perdavimo dienos. Siekiant išvengti nesutarimų, garantinius darbų terminus rekomenduojame aiškiai numatyti sutartyje.

 

Ar galima atsisakyti rangos sutarties?

 

Taip, Civilinio kodekso nuostatos numato, kad užsakovas bet kada iki darbo rezultato priėmimo gali nutraukti sutartį, sumokėdamas dalį nustatytos kainos, proporcingą atliktam darbui. Taigi, šiuo atveju rangovas jums turėtų pagrįsti reikalaujamą sumokėti sumos dalį. Įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminus bei būdus taip pat patariame iš anksto aptarti sutartyje.

 

Linkime gerų darbų ir džiuginančių rezultatų!

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius