en

Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje nustatyta nesąžiningų sąlygų

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu įvertino pardavėjo UAB „Deinava“ prekių pirkimo-pardavimo sutartį.

 

VVTAT komisijai išnagrinėjus minėtos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 2020 m. lapkričio 18 d. priimtas nutarimas Nr. 10E-2628, kuriuo nustatyta, kad tam tikros minimos sutarties sąlygos atitinka Civilinio kodekso 6.228(4) straipsnyje nustatytų vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų.

 

Dalis sutartyje numatytų sąlygų netinkamai panaikino arba apribojo vartotojo teises verslininko ar kitos šalies atžvilgiu tuo atveju, kai verslininkas visiškai ar iš dalies neįvykdo, ar netinkamai įvykdo bet kokius sutartyje numatytus įsipareigojimus, iš esmės pažeidė šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, verslininkui suteikė teisę negrąžinti vartotojui iš šio gautų sumų, kai vartotojas nusprendžia nesudaryti sutarties ar jos nevykdyti, ir nenumatė vartotojo teisės gauti iš verslininko tokio pat dydžio sumas, kai verslininkas vienašališkai nutraukia sutartį, suvaržė vartotojo teisę pareikšti ieškinį pagal savo gyvenamąją vietą.

 

VVTAT informuoja, kad vartotojai, patyrę žalą dėl sutarties sąlygų, kurios aukščiau minimu nutarimu buvo pripažintos nesąžiningomis, dėl patirtos žalos atlyginimo turi teisę kreiptis į VVTAT Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyta tvarka arba kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą.