en

Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso

Pristatytas Europos Komisijos komunikatas dėl Europos žaliojo kurso

Vakar Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą – veiksmų gaires, kaip užtikrinti ES ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse ir užtikrinant, kad pertvarka būtų visiems teisinga ir įtrauki.

 

Remiantis Europos žaliuoju kursu, parengtos veiksmų gairės, kuriomis siekiama skatinti efektyvų išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos, stabdyti klimato kaitą bei biologinės įvairovės nykimą ir mažinti taršą. Nurodomos reikalingos investicijos ir turimos finansavimo priemonės ir paaiškinama, kaip užtikrinti teisingą ir įtraukią pertvarką.

 

Europos žaliasis kursas apima visus ekonomikos sektorius, visų pirma transportą, energetiką, žemės ūkį, pastatų sektorių, taip pat plieno, cemento, IRT, tekstilės ir cheminių medžiagų pramonę.

 

Siekdama į teisės aktus įtraukti politinį užmojį iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje poveikį klimatui neutralizavusiu žemynu, Komisija per 100 dienų pristatys pirmąjį Europos klimato teisės aktą. Kad įgyvendintų su klimatu ir aplinka susijusius tikslus, Komisija taip pat pristatys 2030 m. biologinės įvairovės strategiją, naująją pramonės strategiją ir Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, tvarių maisto produktų strategiją „Nuo lauko iki stalo“ ir pasiūlymus dėl netaršios Europos. Nedelsiant bus imtasi didinti 2030 m. Europos išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslus, nustatant realų 2050 m. tikslo įgyvendinimo planą.

 

Žiedinės ekonomikos veiksmų planas taip pat apims priemones, skatinančias verslą siūlyti ir leisti vartotojams pasirinkti daugkartinio naudojimo, patvarius ir taisomus gaminius. Bus išanalizuotas „teisės taisyti“ poreikis ir pažabotas įmontuotų prietaisų, ypač elektronikos, pasendinimas. Vartotojų politika padės įgalinti vartotojus priimti pagrįstus sprendimus ir atlikti aktyvų vaidmenį keičiant ekologinę aplinką. Nauji verslo modeliai, pagrįsti prekių ir paslaugų nuoma ir dalijimusi, vaidins svarbų vaidmenį tol, kol jie bus tikrai tvarūs ir prieinami.

 

Daugiau informacijos https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius