en

Sakartvele įgyvendintas Dvynių projektas – puikus bendradarbiavimo pavyzdys

Sakartvele įgyvendintas Dvynių projektas – puikus bendradarbiavimo pavyzdys

Šiandien, sausio 9 d., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – VVTAT) direktorė Neringa Ulbaitė Tbilisyje dalyvauja Dvynių projekto „Technikos ir statybų priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas, kuriant rinkos priežiūros sistemą Gruzijoje GE/14/ENI/EC/02/17(GE/29)“ baigiamajame renginyje. Projektas buvo sėkmingai įgyvendinamas nuo 2017 m. pradžios. VVTAT minėtą projektą įgyvendino kaip jaunesnysis partneris kartu su projekto vyresniuoju partneriu – Šiaurės Airijos tarptautinio bendradarbiavimo institucija (NI-CO).

 

Projekto metu ekspertai iš VVTAT analizavo bei teikė pasiūlymus dėl Sakartvelo nacionalinės teisės aktų atitikimo ES teisės reikalavimams žaislų, žemos įtampos įrenginių, slėginių įrenginių, karšto vandens katilų ir lynų trasų, liftų bei kitų produktų reguliavimo srityse, rengė mokomąją medžiagą bei vedė seminarus apie teisės aktų reikalavimų vykdymą bei rinkos priežiūros procedūras.

 

Taip pat 2019 m. kovo mėnesį Lietuvoje lankėsi Sakartvelo delegacija, kuri susipažino su Lietuvos patirtimi statybų priežiūros, standartų sektoriuose, aplankė muitinės postus ir gilinosi į rinkos priežiūros praktiką. Be to, Lietuvos ekspertams padedant, Sakartvelo technikos ir statybų priežiūros agentūros atstovai turėjo galimybę dalyvauti tam tikruose ES darbo grupių susitikimuose bei susipažinti su svarstomais klausimais aktualiose srityse, o dalyvaujant Europos produktų saugos forumo (PROSAFE) konferencijoje, Sakartvelo technikos ir statybų priežiūros agentūra tapo PROSAFE nare.

 

Vykdytas projektas dar labiau sustiprino tarpinstitucinius ryšius bei glaudų bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Sakartvelo. Tai svarbus indėlis įgyvendinant Lietuvos įsipareigojimus vystomojo bendradarbiavimo srityje. Tikimasi, kad ateityje sėkmingas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Sakartvelo toliau plėtosis bei užtikrins atliktų darbų tęstinumą bei atvers daugiau naujų galimybių.

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius