en

UAB „Ignasta“ skirta sankcija dėl klaidingo kainų nurodymo

UAB „Ignasta“ skirta sankcija dėl klaidingo kainų nurodymo

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) UAB „Ignasta“ skyrė sankciją už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą.

 

Tarnyba gavo vartotojo skundą dėl UAB „Ignasta“ vykdomos veiklos. Vartotojas nurodė, kad UAB „Ignasta“ priklausančioje parduotuvėje „Aibė“ pirko prekę, kurios kaina kainolapyje skyrėsi nuo kainos kasos kvite. Aiškindama savo poziciją, bendrovė teigė, kad  šis pažeidimas atliktas dėl darbuotojų klaidos, kuomet akcija jau buvo pasibaigusi, tačiau kainolapis liko prekybos salėje. Bendrovė taip pat nurodė, kad vartotojui pastebėjus kainų neatitikimą, ši visada grąžina kainų skirtumą arba visą už prekę sumokėtą sumą.

 

Tarnybos komisija pažymėjo, kad protingas ir atidus komercinės veiklos subjektas yra atsakingas už bendrovės atstovų-darbuotojų veiksmus. Todėl UAB „Ignasta“ turėjo imtis visų įmanomų priemonių, kad parduotuvės darbuotojai atliktų visus veiksmus susijusius su kainolapių pakeitimu ir vartotojai gautų teisingą ir neklaidinančią informaciją apie parduodamų prekių kainas ir joms taikomas nuolaidas.

 

Tarnybos komisija atkreipė dėmesį, kad vartotojai, atsižvelgdami į komercinės veiklos subjekto skleidžiamą informaciją apie prekės kainą ir įsigydami prekes, neturi pagrindo abejoti skleidžiama informacija ir imtis priemonių pateikiamai informacijai patikrinti, įsitikinant, jog nurodoma informacija nėra klaidinanti. Pažymėtina, jog tiek vartotojas, kuris pateikė prašymą Tarnybai, tiek galimai kiti vartotojai priimdami sprendimą pirkti prekes UAB „Ignasta“ priklausančiose parduotuvėse, neturėjo pagrindo abejoti pateikiamomis prekių kainomis, kadangi pagrįstai tikėjosi iš UAB „Ignasta“ kaip  verslo subjekto, vartotojų atžvilgiu bendro sąžiningumo principo. 

 

Atlikdama tyrimą ir vertindama pažeidimo trukmę Tarnyba atsižvelgė į tai, kad vartotojo prašyme nurodyta informacija apie klaidinančią prekės kainą buvo skleidžiama trumpą laikotarpį, be to, dėl bendrovės veiksmų buvo gautas tik vienas vartotojo prašymas. Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, už pažeidimą dėl kainų nurodymo bendrovei skirta 1000 eurų bauda.

 

Informuojame, kad pardavėjas privalo tinkamai informuoti vartotoją apie prekės kainą ir parduoti prekę už tą kainą, kuri buvo nurodyta prekės kainolapyje.

 

 

Vartotojų konsultavimo, asmenų aptarnavimo ir komunikacijos skyrius