en

AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ laikinai uždrausta į rinką teikti Kalėdų eglučių apšvietimo rinkinius

Laikinai uždrausta AB „Specializuota komplektavimo valdyba“, Savanorių pr. 191A, Vilnius, teikti į rinką Kalėdų eglutės apšvietimo rinkinius, prekių KN kodas 9405300000, identifikavimo duomenys: tipas / modelio numeris: 2A 100-W, 2A 100-M, 2A 100-WW, 1A 100-M, 1A 100-W, 6B 100LB, 9C 300, 6B 020QP, 9C 380FW-WW, TL-TYB-W, TY-TR15-1M, TY-TR15-1 5M, TY-TR15-1 8M, TY-TR18, TY-TR19, 6B036, 5L 160-W, 5L 270-W, 5L 450-W, 1A 240-W, 2A 200-W, 2A 300-M, 2A 100RC-M, TR24, TY-BB-310-W, TY-BB-311-WP. Gaminių kilmės šalis: Kinija (CHN).

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius pagal Vilniaus teritorinės muitinės krovinių posto „Centras“ 2020 m. rugsėjo 2 d. pranešimą Nr. 20LTVC0051 (reg. Nr. 5V-1671, 2020-09-10), įvertinęs sustabdytą lauko šviestuvų siuntą, vadovaudamasis Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016-04-26 įsakymu Nr. 4-314, reikalavimais, Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016-04-11 įsakymu Nr. 1V-427, reikalavimais, Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje rinkos priežiūros taisyklių reikalavimais, Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimais, gaminių apžiūros rezultatais (paženklinti CE ženklu), pateiktais atitiktį saugai patvirtinančiais dokumentais, nustatė, kad Kalėdų eglutės apšvietimo rinkiniai (2A 100-W, 2A 100-M, 2A 100-WW, 1A 100-M, 1A 100-W, 6B 100LB, 9C 300, 6B 020QP, 9C 380FW-WW, TL-TYB-W, TY-TR15-1M, TY-TR15-1 5M, TY-TR15-1 8M, TY-TR18, TY-TR19, 6B036, 5L 160-W, 5L 270-W, 5L 450-W, 1A 240-W, 2A 200-W, 2A 300-M, 2A 100RC-M, TR24, TY-BB-310-W, TY-BB-311-WP), gali būti pavojingi, nes nepateikti atitiktį saugai patvirtinantys dokumentai, t. y. CE deklaracija ir RoHS sertifikatai.

 

Neatitikimus galima pašalinti iki 2020-10-20. Pateikus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai atitiktį saugai patvirtinančius dokumentus, sustabdytus gaminius galima bus tiekti į rinką.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais bei siekdamas, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-17 sprendimu Nr.1BM-176 laikinai uždraudė AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė.