en

AB „Specializuota komplektavimo valdyba“ laikinai uždrausta teikti į rinką lauko šviestuvus

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius pagal Vilniaus teritorinės muitinės krovinių posto „Centras“ 2020 m. rugsėjo 2 d. pranešimą Nr. 20LTVC0051 (reg. Nr. 5V-1671, 2020-09-10), įvertinęs sustabdytą lauko šviestuvų siuntą, vadovaudamasis Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016-04-26 įsakymu Nr. 4-314, reikalavimais, Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016-04-11 įsakymu Nr. 1V-427, reikalavimais, Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje rinkos priežiūros taisyklių reikalavimais, Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimais, gaminių apžiūros rezultatais (paženklinti CE ženklu), pateiktais atitiktį saugai patvirtinančiais dokumentais, nustatė, kad lauko šviestuvams (TL-WK31-2C, TL-WK31-4B, TL-WK32-3C, TL-WL1610B, TL-WL1611B, TL-WL1612B, TL-WL1606, TL-WL1607, TL-WL1608, TL-TA-KB1300-15, TL-TA-KB3800-15, TL-TA-KB3800-15-2) nepateikti atitiktį patvirtinantys dokumentai, t. y. RoHS sertifikatas, CE deklaracija.

 

Neatitikimus galima pašalinti iki 2020-10-20. Pateikus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai atitiktį saugai patvirtinančius dokumentus, sustabdytus gaminius galima bus tiekti į rinką.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16 ir 17 straipsniais bei siekdamas, kad gaminiai nepatektų vartotojams, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-17 sprendimu  Nr.1BM-173 laikinai uždraudė AB „Specializuota komplektavimo valdyba“  tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, patikrinimai ir kontrolė, valstybinė produktų saugos ekspertizė.