en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą produktą – klijus Super Universal Globus

Uždrausta į rinką teikti pavojingą produktą – klijus Super Universal Globus

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą produktą – klijus Super Universal Globus, 2 ml, brūkšninis kodas 5906197589401.

 

Trumpas produkto aprašymas: Klijų Super Uniwersalny Globus, 2 ml, brūkšninis kodas 5906197589401 (galioja iki 08.2021) pilkos spalvos tūbelė, supakuota popierinėje – plastikinėje pakuotėje. Gamyklinė pakuotė paženklinta informacija lenkų kalba, nurodyta pavojaus piktograma GHS07 „Šauktukas“ ir papildomai užklijuota etiketė, kurioje nurodyta: „Klijai Super Globus 2 g Cianoakriliniai greito kietėjimo klijai. Tinka klijuoti porcelianą, keramiką, plastmasę, metalą, gumą, odą, medį, kamštį, papuošalus, kartoną ir kitas medžiagas. Atsparus aukštoms ir žemoms temperatūroms.

 

Klijai Super Universal Globus, 2 ml, brūkšninis kodas 5906197589401 – pavojingi, t. y. klijų sudėtyje nustatytas draudžiamos ribojamos medžiagos chloroformo kiekis (0.405%) viršija REACH reglamento XVII priede 32 punkte nustatytus apribojimus, t. y. chloroformas (CAS Nr. 67-66-3, EB Nr. 20-663-8) negali būti tiekiamas rinkai arba naudojamas kaip medžiaga arba mišiniuose, jei koncentracija visuomenei skirtuose klijuose yra 0,1% masės arba didesnė, tuo pažeidžiant REACH reglamento 67 straipsnio 1 dalies nuostatas, jog cheminę medžiagą – atskirą ir esančią mišinio ar gaminio sudėtyje, kuriai pagal XVII priedą taikomas apribojimas, draudžiama tiekti rinkai arba naudoti, jei ji neatitinka to apribojimo sąlygų. Klijų ženklinimas neatitinka CLP reglamento III antraštinės dalies 1 skyriaus 17 straipsnio 1 dalies e, f ir g punktų, 20 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio 1 dalies, 22 straipsnio 2 dalies reikalavimų, tuo pažeidžiant CLP reglamento I antraštinės dalies 4 straipsnio Bendrieji įpareigojimai klasifikuoti, ženklinti ir pakuoti 4 bei 10 dalių reikalavimus, draudžiančius tiekti rinkai arba naudoti šių reglamentų neatitinkančias chemines medžiagas ar mišinius.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-09-30 sprendimu Nr. 1MS- 12 uždraudė UAB „Despina“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir įspėti vartotojus apie susijusią su pavojingu produktu riziką, susigrąžinti Klijus iš vartotojų ir sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka bei per 5 darbo dienas informuoti Tarnybą apie atliktus veiksmus.