en

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą – vienaragį

Uždrausta į rinką teikti pavojingą žaislą – vienaragį

Uždrausta į Lietuvos rinką teikti pavojingą žaislą – vienaragį No. F3-12B, prekės brūkšninis kodas 5901353109967

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – spalvingas standžiojo plastiko vienaragis. Žaislo liemuo – rausvos spalvos spyruoklė. Žaislo masė – 29 g, matmenys – (120x35x70) mm.

 

Žaislas – vienaragis yra pavojingas, t. y. žaislo mechaninės ir fizinės savybės neatitinka standarto EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto reikalavimų, suimamos žaislo detalės: kirpčiukai ant kaktos, esant 80 N; spyruoklė, esant 28 N tempimo jėgai, atsiskyrė, žaislo dalys išsiskyrė;. Tempimo bandymo metu atsiskyrę kirpčiukai ant kaktos telpa į smulkių detalių cilindrą; neatitinka 5.4.3.1 a) punkto reikalavimų: virvė – ilga ir silpna žaislo spyruoklė, galinti susinarplioti (ilgis 1860 ± 1 mm). Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-08-18 sprendimu Nr. 1NG- 65 uždraudė UAB „Baltijos gėrimai“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos ir iki 2020-08-31 saugiai sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų bei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas Tarnybai pateikti sunaikinimą patvirtinantį dokumentą, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu ir teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.