en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kreminę CHNA

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą kreminę CHNA

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą produktą – kreminę CHNA kaštoninę, 50 ml, brūkšninis kodas 4607051797055, partijos Nr. 04.05.2019-1-22.

 

Trumpas produkto aprašymas: kreminė CHNA kaštoninė teikiama rinkai vienkartinėje, sandariai užlydytoje, blizgaus plastiko pakuotėje, įdėtoje į antrinę kartoninę voko tipo pakuotę. Ant pirminės pakuotės krašto įspaustas partijos numeris, gaminio paskirtis ir kiti užrašai, pateikti rusų kalba. Ant antrinės pakuotės nurodyta gaminio paskirtis ir naudojimo ypatumai užsienio kalbomis, brūkšninis kodas, nominalus kiekis, partijos numeris, tinkamumo naudoti terminas, ingredientų sąrašas. Ant antrinės pakuotės pateikta ženklinimo etiketė lietuvių kalba.  

 

Nustatyta, kad šis produktas yra pavojingas, t. y. kosmetikos gaminys kreminė CHNA kaštoninė neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB)  Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ IV skyriaus 14 straipsnio „Prieduose išvartytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies d) punkto i) papunkčio reikalavimo. Tyrimais nustatyta, kad kreminės CHNA kaštoninės sudėtyje yra 1,428 ± 0,160 % 2-fenoksietanolio, kuris neįrašytas ant pakuotės pateiktame kosmetikos gaminio ingredientų sąraše (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 VI skyriaus 19 straipsnio 1 dalies d punktas) ir kurio didžiausia leidžiama koncentracija paruoštame naudoti preparate gali būti ne didesnė kaip 1 % (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo „Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas“ pozicija Nr. 29) bei II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ reikalavimo – rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-12-11 sprendimu Nr. 1LG-29 uždraudė UAB „Elevita“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.