en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą sulankstomą turistinį stalą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą sulankstomą turistinį stalą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – sulankstomą turistinį stalą Nr. HKTB-1028, gaminio brūkšninis kodas 0000011458586.

 

Trumpas gaminio aprašymas: sulankstomas turistinis stalas Nr. HKTB-1028, gaminio brūkšninis kodas 0000011458586, su atlenkiamomis kojoms ir apvalintais stalviršio kampais. Stalviršis iš plastiko, 3,5 mm storio, su 28 mm aukščio apvadais iš aliuminio lydinio profilio. Kojos išlenktos iš 11 mm skersmens metalinio vamzdžio. Stalviršio apatinė dalis remiasi į kryžmę iš (2x15) mm metalo juostos. Naudojimo padėtyje stalo kojos fiksuojamos keturiais atlenkiamais fiksatoriais iš (2x14) mm metalinių juostelių. Judamoms ir stacionarioms jungtims naudojamos metalinės kniedės. Stalo išoriniai matmenys: ilgis 800 mm, gylis 600 mm, aukštis 680 mm.

 

Sulankstomas turistinis stalas Nr. HKTB-1028, gaminio brūkšninis kodas 0000011458586, yra pavojingas, t. y. bandymų metu nustatyta neatitiktis pagal standartų LST EN 581-3:2017 Lauko baldai. Sėdimieji baldai ir stalai, skirti kempingams, buitiniam ir viešajam naudojimui. 3 dalis. Stalų mechaninės saugos reikalavimai ir LST EN 1730:2013 Baldai. Stalai. Bandymo metodai stabilumui, stiprumui ir ilgaamžiškumui nustatyti, 6.4.2. punkto reikalavimus (horizontalaus ilgalaikiškumo bandymo metu pagal skyrių 6.4.2 su bandymo mase ant stalviršio 50 kg, jėga 100 N kryptimi Fa....Fd, pradėjo ryškėti ženklios deformacijos skersine stalo kryptimi (Fc-Fd). Bandymas nutrauktas po 691 ciklo (iš viso numatyta 5000 ciklų) taip pat pastebėti įtrūkimai ties lenkimo linija. Nustatyta didelė rizika – stalą naudojant pagal paskirtį, neatlaikiusi gamintojo deklaruojamos apkrovos (60 kg), stalo konstrukcija deformuojasi, stalas netenka stabilumo, gali nukristi ant jo padėti daiktai, stikliniai indai, karštas maistas ir iškyla galimybė susižaloti (nudeginti odą). Stalas gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai. Taip pat gali būti pažeista ar nepataisomai sugadinta prekė, pastatyta ant stalo, kuri vartotojui taip pat gali sukelti susižalojimo pavojų.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-10-04  sprendimu  Nr. 1MS-12  uždraudė UAB „Rivona“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.