en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą minkštą žaislą su plastiko veiduku – lėlę kiškį 9081A, prekės brūkšninis kodas 9400171107194.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – minkšta kimštinė lėlė kiškis stilizuotu plastikiniu veiduku ir rankomis su mėlynos spalvos rūbais, šalia įdėtas plastikinis buteliukas, įpakuota plastiko maišelyje. Ant maišelio užklijuotuose ženklinimo etiketėse nurodyta: „Lėlė kiškis 90814 gamintojas Ningbo Easydo Int. & Trading Co. Ltd No. 88, South Qianhe road Ningbo kilmės šalis Kinija. Importuotojas UAB „Inavi & Co“ Senoji g. 11, Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen. Vilniaus rajono sav. Dėmesio! Netinka vaikams iki 3 metų. Dėl smulkių dalių vaikas gali užspringti“. Etiketėje nurodyta informacija valstybine kalba dėl baterijų keitimo: „Žaislas veikia 3 baterijų (AA tipo) pagalba. Baterijos nepridedamos. Baterijos dedamos pagal polius. Baterijų skyrelis turi būti apsaugotas dangteliu. Nenaudoti kartu senų ir naujų, o taip pat skirtingų tipų baterijų. Nepalikti žaisle senų baterijų. Išimti baterijas žaislo ilgai nenaudojant. Žaislas veiks išėmus apsauginę juostelę; trečioje etiketėje nurodytas CE ženklas ir amžiaus grupės apribojimo ženklas“.

 

Žaislas – minkštas žaislas su plastiko veiduku lėlė kiškis 9081A, prekės brūkšninis kodas  9400171107194, yra pavojingas, t. y. bandymo metu nustatyta, kad žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės: 5.1 b) punkto reikalavimų, žaislo komplekte esančio buteliuko baterijų dėžutė atsidaro be įrankio, tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu naudojant jėgą (4.4 ± 0,3) N k = 2 baterijų dėžutės dangtelis atsidarė, tapo pasiekiamos smulkios dalys baterijos; tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu spyruoklė, kuri yra smulki dalis, atsiskyrė veikiant  (29,3 ± 0,3) N k = 2 jėga, vidinio garso mechanizmo skyriaus dangtis ir mygtukų langelis atsiskiria veikiant jėga (2,1 ± 0,3) N k = 2, tempimo bandymo (8.4.2.1. p.), veikiant atitinkamai (9,3 ± 0,7) N k = 2, ((4,1 ± 0,7) N k = 2, (12,7 ± 0,7) N k = 2, (7,6 ± 0,7) N k = 2 atsiskyrė grandinės plokštės, mygtukas, garsiakalbio laidai, kurie yra smulkios dalys; smūgiavimo testo metu vidinio mechanizmo korpusas suskilo, susidarė smulkios detalės, po tempimo bandymo pasiekiami aštrūs kraštai ir smaigaliai ir 5.2 punkto reikalavimų, t. y. tempimo bandymo pagal 8.4.2.2 b) (tempimo bandymas, siūlės ir medžiagos) metu siūlė po kaire ranka veikiant (58,3±0,7) N k= 2 išsiskiria ir lengvai pasiekiamas tampa garso mechanizmas, patalpintas viduje taip pat ir į skylę įmanoma laisvai įkišti 12 mm skersmens strypo su visiškai suapvalintu galu dalį giliau kaip 6 mm, užpildas lengvai pasiekiamas. Žaislo cheminės savybės neatitinka REACH reglamento  XVII priedo 51 punkto reikalavimų, t. y. nustatytas DEHP (Bis(2-ethylhexyl)phthalate (CAS 117-81-7)) kiekis ((9.0 ± 1 % (galvoje) ir 2.4 ± 0.4 %, (rankose)) viršija leistiną normą. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-10-22 sprendimu Nr. MS-16 uždraudė UAB „Inavi & Co“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.