en

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – žaislą kūdikiams „Sensory Rollers Wimzle FA136-1“, brūkšninis kodas 811802021250.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – lavinamieji sensoriniai ritinėliai kūdikiams. Standaus plastiko žaislą sudaro stumdomi per centrinį rutulį keturi bespalviai strypeliai su spalvingais (mėlynos, geltonos, raudonos, žalsvos, violetinės spalvų) skirtingų reljefinių paviršių rutuliukais galuose. Ant kiekvieno rutuliuko centre – skirtingų spalvų ir geometrinių formų besisukantys silikono žiedeliai. Žaislo matmenys – (165x165x165) mm, masė – 215 g. Gamintojas Fat Brain Toys Co., JAV, kilmės šalis – Kinija.  

 

Žaislas yra pavojingas, t. y. žaislo mechaninės-fizikinės savybės neatitinka darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.8 a) punkto reikalavimų: žaislo plastiko rutuliukai dalinai įeina į (B) šablono angą, bet neišsikiša už jo apatinių pusių. Metimo bandymo metu (8.4.2.1 p.) du atlaisvinti strypeliai (be atsiskyrusių plastiko rutuliukų) visiškai įeina į (A) šablono angą ir išsikiša už jo apatinių pusių. Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, galimos traumos.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straispnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-02-12 sprendimu  Nr.1BM-30 uždraudė UAB „UZU“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.