en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą darbo kėdę

Uždrausta teikti į rinką pavojingą darbo kėdę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą darbo kėdę CX 1126M, prekės brūkšninis kodas 2005045181026.

 

Trumpas produkto aprašymas: darbo kėdė su plastikiniais porankiais, paminkštinta sėdyne ir atlošu, su plastikiniu penkių spindulių taisyklingos žvaigždės pavidalo pagrindu, kurio apačioje įtvirtinti plastikiniai H tipo ratukai. Darbo kėdė su sėdėjimo aukščio reguliavimo ir fiksavimo bei sėdimosios dalies svyravimo-supimo funkcija. Kėdė fiksuojama tik kraštinėse padėtyse.

 

Darbo kėdė CX 1126M, prekės brūkšninis kodas 2005045181026, yra pavojinga t. y. bandymais nustatyta, kad darbo kėdė neatitinka LST EN 1335-2:2019 „Įstaigų darbo kėdės. 2 dalis. Saugos reikalavimai“ 4.4. punkto stabilumo reikalavimų – kėdė virsta, 7.4.2. punkto, neapkrautų kėdžių pasipriešinimo riedėjimui, reikalavimų. Darbo kėdei nepateikta naudojimo instrukcija tos šalies, kurioje gaminys parduodamas, nacionaline kalba. Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką nustatyta, kad rizika – rimta, kyla susižeidimo pavojus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 straipsnių nuostatomis, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-03-09 sprendimu Nr. 1VB-26  uždraudė UAB „Ermitažas“, Ozo g. 25, Vilnius, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.