en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą maniežą–lovelę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – maniežą–lovelę „Beticco Change“, brūkšninis kodas 59354444.

 

Trumpas produkto aprašymas: maniežas–lovelė „Beticco Change“, brūkšninis kodas 59354444, yra kelioninė lovelė su persirengimo stalu, kurios bendras ilgis 1270 mm, aukštis – 660 mm ir plotis – 840 mm.

 

Maniežas–lovelė „Beticco Change“, brūkšninis kodas 59354444, yra pavojinga, t. y. neatitinka standarto LST EN 716-1:2017 (Baldai. Buitinės vaikiškos ir sulankstomosios vaikiškos lovelės. 1 dalis. Saugos reikalavimai) 4.4.1.4 punkto saugos reikalavimų – smulkios detalės gali atsiskirti (neturi atsiskirti smulkių detalių, kurios visiškai tilptų mažų dalių cilindrą), 4.4.3 punkto reikalavimų – lovytės išorėje yra kišenė, kur telpa mažos galvos zondas, tačiau netelpa didelės galvos zondas (pro visiškai apribotas angas lovelės išorėje, pro kurias pralenda mažos galvos zondas, turi visiškai pralįsti ir didelės galvos zondas), 7 punkto ženklinimo reikalavimo – nenurodytas įspėjimas „Atsargiai – tai čiužinys, neuždėkite antro čiužinio, uždusimo pavojus“. Taip pat nustatyta, kad produktas neatitinka standarto LST EN 716- 2:2017 (Baldai. Buitinės vaikiškos ir sulankstomosios vaikiškos lovelės. 2 dalis. Bandymo metodai) 5.4.2.1 ir 5.5 punktų reikalavimų. Produktas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 5 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką nustatyta, kad yra rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros  skyrius 2019-07-31 sprendimu Nr. 1ŠE – 149  uždraudė UAB „Euroveka“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.