en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą maniežą–lovelę

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą maniežą–lovelę „4 baby Vegas“, brūkšninis kodas 5901691951617.

 

Trumpas produkto aprašymas: maniežas–lovelė „4 baby Vegas“, brūkšninis kodas 5901691951617 yra kelioninė lovelė, kurios bendras ilgis 1275 mm, aukštis – 690 mm ir plotis – 800 mm.

 

Maniežas–lovelė „4 baby Vegas“, brūkšninis kodas 5901691951617, yra pavojinga, t. y. neatitinka  standarto LST EN 716-1:2017 (Baldai. Buitinės vaikiškos ir sulankstomosios vaikiškos lovelės. 1 dalis. Saugos reikalavimai) 4.5 punkto saugos reikalavimų – stabilumui t. y. lovelė virsta veikiant 30 N jėgai, 7 punkto ženklinimo reikalavimo – nenurodytas įspėjimas „Atsargiai – tai čiužinys, neuždėkite antro čiužinio, uždusimo pavojus“. Įvertinus riziką nustatyta, kad rizika rimta – kyla pavojus susižeisti, užspringti, uždusti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-07-31 sprendimu Nr. 1ŠE – 152  uždraudė  UAB „Euroveka“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.