en

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį šuniuką

Uždrausta teikti į rinką pavojingą žaislinį šuniuką

 

Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą elektrinį žaislą – žaislinį šuniuką No. 40087, brūkšniniu kodu 4008788400872.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – rudos spalvos standaus kūno pliušinis šuniukas su raudonais kieto plastiko akiniais. Ant kaklo metalizuota virvelė su metaliniu varpeliu. Standaus plastiko juoda nosytė ir rusvos akys. Žaislo pilvelyje plastikinė baterijų dėžutė su dviem AA tipo po 1.5 V elementais. Įdėjus baterijas ir paspaudus mygtuką šuniukas loja, vaikšto, vizgina uodegą, sukioja galvą ir mirksi akimis. Žaislas be įpakavimo, paženklintas CE ženklu, amžiaus grupės nuoroda 3 m+, nurodytas artikulas 435491.

 

Žaislas – žaislinis šuniukas No. 40087, brūkšniniu kodu 4008788400872, yra pavojingas; t. y. UAB „Baltmark“ pateiktame į rinką žaisle atskirose vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino (keturiose vietose: 610000 ± 59000 mg/kg, 570000 ± 55000 mg/kg, 570000 ± 55000 mg/kg ir 640000 ± 62000 mg/kg) koncentracijos viršija ribines vertes numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų „Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ (Nr. 4-120, 2016-02-11, paskelbta TAR 2016-02-11) II skyriaus 8 punkte –švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg). Žaislo ženklinimas neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 9.4, 7.6, 7.7, 14.7 punktų. Nustatyta rizika – rimta.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 14, 16, 17 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kaunos regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-03-08 sprendimu Nr. 4 uždraudė UAB „Baltmark“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.