en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą įkroviklį kompiuteriui

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą įkroviklį kompiuteriui

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą įkroviklį Akyga AK-ND-44, brūkšninis kodas 5901720133755.

 

Trumpas produkto aprašymas: juodos spalvos įkroviklis kompiuteriui, prekės ženklas Akyga, modelis AK-ND-44, įėjime – 100-240V- 2,4 A 50/60Hz, išėjime – 19.0V 6,3A 120W,  5,5x2,5 mm.

 

Įkroviklis Akyga AK-ND-44, brūkšninis kodas 5901720133755, yra pavojingas nes įkroviklio fizikinės savybės neatitinka standarto LST EN 60950-1:2006 2.9.1 punkto (izoliacinių medžiagų parinkimas ir naudojimas turi būti atsižvelgiamas į elektrinį, šiluminį, mechaninį stiprumą, darbo įtampos dažnį bei darbo aplinką (neišlaiko bandymo 3000V įtampa), 4.5.5 punkto (atsparumas nenormaliam karščiui (neišlaiko bandymo, įspaudo skersmuo 5.72 mm, leistinas 2 mm)  ir 5.2.2 punkto (elektrinis atsparumas (neišlaiko bandymo 3000V įtampa tarp pirminės ir antrinės grandinės) reikalavimų, t. y. įkroviklio dielektrinis, elektrinis ir atsparumas nenormaliam karščiui nepakankami.

 

Įkroviklis neatitinka Produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus produkto riziką, nustatyta, kad rizika rimta – asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį, asmuo patiria elektros smūgį ir gali būti užmuštas elektros srove.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2019-12-18 sprendimu Nr. 1MS-24 uždraudė UAB „ABC Data Lietuva“, įmonės kodas 302544758, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.