en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą ilgintuvą BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565378.

 

Trumpas produkto aprašymas: ilgintuvas BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565378 – baltos spalvos, 3 lizdų, su įžeminimo kontaktu, 1,5 m ilgio laidu ir šakute.

 

Ilgintuvas BELLIGHT yra pavojingas, t. y.  neatitinka standarto IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013 „Plugs and   socket – outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements“ reikalavimų: 8.1 punktas. Gaminio tipas, modelis – nenurodyti; 23.3 punktas. Neišardomos šakutės ir kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti su virvėlaidžiu, atitinkančiu IEC 60227 arba IEC 60245. Kabelis neatitinka jo žymėjimo. Gyslų laidininkai padaryti ne iš vario, o iš padengto variu aliuminio; 23.4 punktas. Neišardomos šakutės ir neišardomi kilnojamieji kištukiniai lizdai turi būti sukonstruoti taip, kad virvėlaidis būtų apsaugotas nuo per didelio sulenkimo įėjimo vietose. Atliekant bandymą srovė neturi nutrūkti ir neturi atsirasti trumpasis jungimas tarp laidų. Po bandymo apsauginė įvorė neturi atsiskirti, izoliacija neturi prasitrinti ar susidėvėti, nutrūkusios gyslos neturi tapti pasiekiamomis. Bandant išlinkių skaičius turi būti 10000. Bandant iš kištukinio lizdo pusės, gyslų laidininkai nutrūko.   

                                                                                                                 

Ilgintuvas BELLIGHT, brūkšninis kodas 5901854565378, naudojamas pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Vartotojas gali paliesti gaminio dalis, turinčias aukštos įtampos, ir patirti elektros smūgį bei nudegimus.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-03-10 sprendimu Nr. 1VB-27 uždraudė UAB „Šviesos magija“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.