en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą skruzdžių spiritą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą skruzdžių spiritą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – skruzdžių spiritą, 50 ml, brūkšninis kodas 4603373001092.

 

Trumpas produkto aprašymas: skruzdžių spiritas supilstytas į stiklinius, tamsios rudos spalvos buteliukus, užsukamus plastikiniais baltos spalvos dangteliais. Ant buteliukų šonų gamintojo užklijuotos popierinės ženklinimo etiketės rusų kalba, kuriose nurodytas gaminio pavadinimas ir paskirtis, gamintojas, partijos (serijos) numeris, brūkšninis kodas, nominalus kiekis, tinkamumo naudoti terminas, ingredientų sąrašas. UAB „Baltkos“ paruoštoje ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodytas gaminio pavadinimas, paskirtis (kosmetikos gaminys / odai valyti, gerai odos būklei palaikyti), naudojimo būdas, atsargumo įspėjimai, laikymo sąlygos, ingredientų sąrašas, gamintojo, importuotojo ir platintojo pavadinimai.

 

Nustatyta, kad šis produktas – skruzdžių spiritas, 50 ml, brūkšninis kodas 4603373001092, yra pavojingas, t. y. neatitinka 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB)  Nr. 1223/2009 „Dėl kosmetikos gaminių“ IV skyriaus 14 straipsnio „Prieduose išvardytų medžiagų apribojimai“ 1 dalies d punkto i papunkčio reikalavimo (kosmetikos gaminių sudėtyje negali būti konservantų, kurie išvardyti V priede, bet naudojami nesilaikant šio priedo reikalavimų – skruzdžių spirite esamos cheminės medžiagos formic acid koncentracija yra 1,4 % (yra deklaruojama ženklinime), kai didžiausia leidžiama koncentracija paruoštame naudoti preparate gali būti ne didesnė kaip 0,5 % (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 V priedo „Konservantų, leidžiamų naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas“ pozicija Nr. 14 ir II skyriaus 3 straipsnio „Sauga“ reikalavimo (rinkai tiekiami kosmetikos gaminiai turi būti saugūs žmonių sveikatai, jei naudojami laikantis įprastų ar numanomų naudojimo reikalavimų); – ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo III skirsnio 10 straipsnio „Platintojo pareiga užtikrinti gaminių saugą“ reikalavimą. Nustatyta didelė rizika – alerginė reakcija.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1LG-9 uždraudė UAB UAB „Baltkos“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.