en

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą

Uždrausta tiekti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą – gleivių masę „jelly slime“, brūkšninis kodas 6970091260159.

 

Trumpas produkto aprašymas: žaislas – gleivių masė supakuota baltos spalvos plastikinėje dėžutėje. Ant pakuotės dangtelio pritvirtintoje spalvingoje ženklinimo etiketėje nurodyti užrašai „jelly slime“, „NOT EDIBLE“. Pakuotės ženklinimo etiketėje pateikta piktograma (simbolis: šauktukas), nurodyti užrašai: „TES ING CNAS L5954“, „WARNING This stuff include small accessories, not suit for under 3 age“, „Forbidden Eating“, nurodytas brūkšninis kodas, CE ženklas ir grafinis amžiaus grupės įspėjamasis ženklas. Ženklinimo etiketėje lietuvių kalba nurodyta: „Gleivių masė. Įspėjimas! Netinka vaikams iki trijų metų. Nevalgomas. Ant pakuotės yra svarbi informacija. Neišmesti. Kilmės šalis KINIJA“.

 

Žaislas – gleivių masė „jelly slime“, brūkšninis kodas 6970091260159,  yra pavojingas, t. y. neatitiko Žaislų saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-01-01 įsakymu Nr. 4-174 (toliau – Reglamentas), 2 priedo IV skyriaus 38 punkto reikalavimų – draudžiama viršyti šio punkto 3 lentelėje nurodytas cheminių elementų išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių ribines vertes, t. y. žaislo, priskiriamo II kategorijai (skysta ir lipni medžiaga), gleivių masėje išmatuota boro vertė (414 ± 124 mg/kg) viršija Reglamento 2 priedo 3 lentelėje pateiktą elemento boro leistiną ribinę vertę (300 mg/kg). Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15, 16 str., Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2020-02-14 sprendimu Nr. 1VB-20 uždraudė UAB „Kava su knyga“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.