en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

 Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 2021 m.
I ketvirtis

 

2021 m.

I ketvirtis

2021 m.

II ketvirtis

2021 m.

III ketvirtis

2021 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

4395

 4301

 

 

Direktoriaus pavaduotojas

1

3552

3759

 

 

Kancleris

1

3328

 3411

 

 

Skyriaus vedėjas

12

2531

2849

 

 

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

11

2157

 2240

 

 

Skyriaus vedėjo patarėjas

15

2010

 2002

 

 

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

59

1666

 1757

 

 

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

2252

 2306

 

 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

42

1299

 1379

 

 

viso

144

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.