en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

Pareigybės pavadinimas

Vidutinis darbo užmokestis

Darbuotojų

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

 

2019 m.

2020

m. III

ketvirtis

2020 m. I

ketvirtis

2020 m. II

ketvirtis

2020 m. III

ketvirtis

Direktorius

3694

1

3854

 3854  3796

Direktoriaus pavaduotojas

3439

1

4378

3505  3214 

Kancleris

2710

1

2812

2959  2740 

Skyriaus vedėjas

2408

14

2535

2531  2428 

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

1920

11

2032

2080  2014 

Skyriaus vedėjo patarėjas

1851

16

2019

 1833 1921 

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

1542

65

1426

 1534 1550 

Skyriaus vedėjas (pagal darbo sutartį)

1930

2

2022

 2176 2186 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

1146

33

1198

 1326 1338 

viso

 

144

   

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.