en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų

skaičius

2020m. IV

ketvirtis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

   

2020 m. I ketvirtis

2020 m. II ketvirtis

2020 m. III ketvirtis

2020 m. IV ketvirtis

Direktorius

1

3854

3854

3796

4804

Direktoriaus pavaduotojas

1

4378

3505

3214

1393

Kancleris

1

2812

2959

2740

2861

Skyriaus vedėjas

13

2535

2531

2428

2283

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

13

2032

2080

2014

2010

Skyriaus vedėjo patarėjas

14

2019

1833

1921

1901

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

67

1426

1534

1550

1560

Skyriaus vedėjas (pagal darbo sutartį)

2

2022

2176

2186

2192

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

38

1198

1326

1338

1335

viso

150

 

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.