*skip_to_content*
en

Darbo užmokestis

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir

darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR) 

 

 Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų skaičius 2022 m.
I ketvirtis

 

2022 m.

I ketvirtis

2022 m.

II ketvirtis

2022 m.

III ketvirtis

2022 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

4447

4460

 4406

 

Direktoriaus pavaduotojas

1

0

0

0

 

Kancleris

1

3206

3236

 0

 

Skyriaus vedėjas

14

3108

2830

 2801

 

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

13

2544

2533

 2541

 

Skyriaus vedėjo patarėjas

13

2234

2255

 2154

 

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

59

1879

1866

1849

 

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

1939

2795

3225

 

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

42

1476

1542

1599

 

viso

156

       

 

 * Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo dirbtas laikas valstybės tarnautojų pagal ES projektą, darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan. 

Įstatymų naujovės