*skip_to_content*
en

Planavimo dokumentai

       Įgyvendinant Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333, 9.2. punktą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-41 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ūkio subjektų priežiūros nurodymų patvirtinimo“, buvo nustatyti ūkio subjektų priežiūros, rizikos veiksnių analizės ir valdymo bei planavimo principai.


         Nustatyti ūkio subjektų rizikingumo lygio vertinimo kriterijai, kuriais remiantis sudaromi mėnesiniai ūkio subjektų patikrinimų planai.
         Pagrindiniai ūkio subjektų rizikingumo lygio vertinimo kriterijai yra šie: 

  • Dėl nesaugaus produkto įvykusių nelaimingų atsitikimų skaičius;
  • Nustatytų pavojingų produktų skaičius;
  • Nustatytų ATPK pažeidimų skaičius.

         Pagal vertinimo kriterijų reikšmes (vertinimo balus) ūkio subjektai priskiriami rizikos grupei: didesnės rizikos grupė (III gr.); vidutinės rizikos grupė (II gr.) ir mažos rizikos grupė (I gr.).
         Ūkio subjektai priklausantys: 

  • padidintos rizikos grupei (III gr.) tikrinami 4 kartus per metus;
  • vidutinės rizikos grupei (II gr.) tikrinami 2 kartus per metus;
  • mažos rizikos grupei (I gr.) tikrinami 1 kartą per du metus.

 

PLĖTROS PROGRAMA:

 


 

METINIAI PLANAI

 

2023 m.

 

2022 m.

 

2021 m.

 

2020 m.

 

2019 m.

 

2018 m.

 

2017 m.

 

2016 m.

 

2015 m.

 

2014 m.

 


 

Archyvas

 

  

 

Įstatymų naujovės