*skip_to_content*
en

RAPEX

RAPEX – Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistema.


Siekiant, kad į ES šalių rinkas patektų tik saugūs ne maisto gaminiai bei įgyvendinant bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB nuostatas, sukurta Bendrijos skubaus informavimo apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai gaminius sistema - RAPEX. Direktyva dėl bendrosios gaminių saugos numato pareigas valstybėms narėms, gamintojams ir platintojams bei pačiai Europos Komisijai, siekiant, jog į rinką patektų tik saugūs gaminiai, o, aptikus pavojingus, būtų galima skubiai imtis veiksmų, šalinant juos iš rinkos.

 
ES šalių narių pranešimus apie pavojingus gaminius sistemoje RAPEX galite rasti EK interneto svetainėje adresu: 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

 

Apie Lietuvos rinkoje nustatytus pavojingus produktus ir jiems taikytas rinkos ribojimo priemones galite sužinoti  interneto svetainės skyriuje „PAVOJINGI PRODUKTAI“

 

Bendrosios gaminių saugos direktyvos 2001/95/EB 5 (3) straipsnis taip pat įpareigoja gamintojus/platintojus informuoti atsakingas valstybės institucijas apie nesaugius gaminius ir priemones, kurių gamintojai ar platintojai ėmėsi, kad šie gaminiai būtų išimti iš rinkos ir saugiai sunaikinti.

 

Informavimui yra skirta atskira pranešimų teikimo sistema - Business Gateway. Instrukcijas, kaip pateikti pranešimą, galima rasti čia.

 

RAPEX nacionalinis kontaktinis asmuo – Rinkos priežiūros planavimo ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Greta Pušneraitytė, tel.  (8 5) 212 16 26, el. p. greta.pusneraityte@vvtat.lt.

 

 

Įstatymų naujovės