en

Rekomendacijos dėl kelionių kuponų išdavimo ir naudojimo

Rekomendacijos dėl kelionių kuponų išdavimo ir naudojimo

Atsižvelgdama į priimtus Turizmo įstatymo pakeitimus, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba parengė rekomendacijas dėl turistui teikiamų kelionių kuponų rekvizitų bei kupono naudojimo sąlygų, kuriomis turėtų vadovautis kelionių organizatoriai.

 

Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. balandžio 21 d. priėmė Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2 pakeitimus, kuriais numatė, kad karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, ekstremaliosios situacijos atveju arba kai Lietuvos Respublikos piliečiams uždraudžiama išvykti iš Lietuvos ar kitų valstybių piliečiams atvykti į Lietuvą ir dėl to kelionių organizatoriams neįmanoma įvykdyti organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygų, turisto ir kelionių organizatoriaus susitarimu už neįvykusią kelionę gali būti kompensuojama kuponu, kurio vertė negali būti mažesnė už kelionės vertę.

 

Kelionių kuponų išdavimas turėtų būti užtikrinamas Turizmo įstatymo 17(1) straipsnio 4 dalyje numatytomis sąlygomis:

  • kuponas gali būti išduotas tik dėl tų organizuotų turistinių kelionių sutarčių, pagal kurias organizuotų turistinių kelionių pradžioje ar jų metu galiojo apribojimai;
  • gali būti išduotas tik dėl konkrečios neįvykdytos organizuotos turistinės kelionės sutarties ir gali būti perleidžiamas kitiems asmenims toje sutartyje nustatytomis organizuotos turistinės kelionės sutarties perleidimo kitam turistui sąlygomis ir tvarka;
  • kuponas gali būti naudojamas sumokėti už būsimą kelionę ar jos dalį, kurios pradžia yra ne vėlesnė kaip 12 mėnesių pasibaigus apribojimams;
  • turistas iki kupono išdavimo neatgavo iš kelionių organizatoriaus ar kitų subjektų pinigų už organizuotą turistinę kelionę, kuri neįvyko dėl apribojimų.

 

Rekomendacijos dėl kelionių kuponų rekvizitų bei kupono naudojimo sąlygų

 

Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyrius