*skip_to_content*
en

Lietuvos bankas

Bank of Lithuania - European Assistance for Innovation Procurement

Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus. Nagrinėja vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų, papildomų investicinių paslaugų teikėjų ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatorių ginčus, kylančius iš finansinių, papildomų investicinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos, taip pat iš draudimo paslaugų sutarties arba susijusius su ja, jeigu šiai sutarčiai taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

 

Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų – Lietuvoje įsteigtų kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų dalyvių – ir šių subjektų ar fondų valdytojų ginčus, kylančius iš dalyvavimo atitinkamame subjekte arba fonde santykių, taip pat investuotojų ir emitentų, savo jėgomis vykdančių pirminę vertybinių popierių emisiją, ginčus, kylančius iš vertybinių popierių platinimo santykių.

 

Vartotojams derėtų atkreipti dėmesį, kad Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja tik vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo. Tokiais atvejais, kai šalių nesieja sutartiniai santykiai, nebuvo siekio juos sukurti arba finansų rinkos dalyvis finansinių paslaugų vartotojui neteikia jų kitais pagrindais, Lietuvos bankas tokių ginčų nebūtų įgaliotas nagrinėti (pvz., Lietuvos bankas galėtų nagrinėti ginčą, jei gyventojas kreiptųsi dėl savo mokėjimo paslaugų teikėjo, su kuriuo turi sudaręs sutartį, neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų mokėjimo operacijų).

 

Internetinis puslapis: https://www.lb.lt/

Adresas: Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius (korespondencijai)
Nemokama informacinė linija +370 800 50 500
Skambinant iš užsienio +370 5 251 2763


El. paštas: info@lb.lt

Įstatymų naujovės