en

Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, sustabdymo pratęsimas, galiojimo panaikinimas pagal pateiktą prašymą