*skip_to_content*
en

Kokybės politika

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS

KOKYBĖS POLITIKA

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) yra valstybės institucija, įgyvendinanti valstybinę vartotojų teisių apsaugos politiką vartotojų teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros srityse, ir siekianti užtikrinti veiksmingą vartotojų teisių apsaugą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės reikalavimus.

 

Mūsų vizija - pasitikintys vartotojai, priimantys informacija pagrįstus sprendimus modernioje ir konkurencingoje vidaus rinkoje bei efektyvi savireguliacija versle.

 

VEIKLOS PRINCIPAI IR VERTYBĖS

 

 • efektyvus vartotojų teisių apsaugos modelis, užtikrinantis vartotojų ekonominių interesų gynimą ir ribojantis nesąžiningą komercinę veiklą vartotojų atžvilgiu;
 • tinkamas teisės aktų įgyvendinimas;
 • informuoti, žinantys savo teises ir mokantys jas apginti vartotojai;
 • efektyvi ir rezultatyvi Tarnybos veikla bei nuolatinis jos tobulinimas;
 • motyvuoti ir kvalifikuoti darbuotojai;
 • visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti tinkamą vartotojų teisių apsaugą.

 

VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA

 

 • Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus;
 • Tinkamai ir efektyviai vykdyti teisės aktuose nustatytas funkcijas;
 • Veiksmingai ginti vartotojus, kurių teisės ir interesai buvo pažeisti;
 • Taikyti efektyvias prevencijos ir poveikio priemones skatinant sąžiningą verslo praktiką bei užtikrinant ne maisto produktų ir paslaugų saugą bei kokybę;
 • Užtikrinti kokybišką, suprantamai pateiktą ir visiems prieinamą vartotojų ir verslininkų informavimą ir konsultavimą;
 • Užtikrinti veiklos viešumą ir skaidrumą, gerinti vidinę komunikaciją, tarnybinį bendradarbiavimą su Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinėmis vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros institucijomis bei organizacijomis;
 • Tinkamai ir efektyviai spręsti tarptautinius vartotojų ginčus, teikiant vartotojams informaciją Europos vartotojų centrų tinklo valstybių vartotojams, jiems įsigijus netinkamos kokybės prekes ar paslaugas kitoje Europos vartotojų centro tinklo valstybėje, Norvegijoje ir Islandijoje;
 • Didinti darbuotojų motyvaciją siekiant kuo didesnio darbo rezultatyvumo ir efektyvumo, gerinant darbo sąlygas, vidinę komunikaciją bei profesinės kvalifikacijos tobulinimo galimybes;
 • Skatinti verslininkų savireguliaciją ir atsakingą požiūrį į vartotojų teises ir rinkos priežiūros reglamentuojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Įstatymų naujovės