en

Anoniminė aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Kviečiame išsakyti Jūsų nuomonę apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) aptarnavimo kokybę. Anketa yra anoniminė. Jūsų pateikti duomenys bus naudojami asmenų aptarnavimui ir prašymų nagrinėjimui Tarnyboje gerinti.

1. Ar esate pakankamai informuotas apie Tarnybos darbo laiką?
2. Ar esate patenkintas aptarnavimu atsakant į Jūsų klausimus?
3. Ar Jums rūpimi klausimai išspręsti kvalifikuotai?
4. Ar buvote informuotas apie Jūsų prašymo nagrinėjimo eigą?
5. Ar rekomenduotumėte kreiptis dėl konsultacijos į Tarnybą kitiems vartotojams?
6. Jūsų pasiūlymai