*skip_to_content*
en

Maisto produktams privaloma nurodyti

  1. Pavadinimą;
  2. Sudedamųjų dalių sąrašą;
  3. Jei maisto produktai yra fasuoti – grynąjį kiekį;
  4. Minimalų tinkamumo vartoti terminą;
  5. Visas specialias laikymo sąlygas arba vartojimo sąlygas;
  6. Gamintojo pavadinimą ar firmos vardą ir adresą;
  7. Išsamią informaciją apie kilmės vietą – tuo atveju jei, tokios informacijos nepateikus, pirkėjas būtų klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės;
  8. Vartojimo instrukciją, jei be jos būtų neįmanoma teisingai vartoti produktą;
  9. Kainą (įskaitant visus mokesčius);
  10. Papildomi užrašai, jei tai numato teisės aktai.

Įstatymų naujovės