*skip_to_content*
en

Ženklinimo informacijos pateikimas

Ženklinimo informacija turi būti pateikta gerai matomoje vietoje, kad būtų lengva ją įžiūrėti, perskaityti ir neįmanoma ištrinti. Ji neturi būti paslėpta, neryški arba uždengta kitais įrašais arba piešiniais.

 

Tame pačiame regėjimo lauke turi būti pateikta ši informacija:

  • parduodamo maisto produkto pavadinimas;
  • jei maisto produktai yra fasuoti – grynasis kiekis;
  • minimalus tinkamumo vartoti terminas, o mikrobiologiniu požiūriu labai greitai gendančių produktų – Tinka vartoti iki… (datą);
  • daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoholio turinčių gėrimų faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais.

 

Ant pakuočių, kurių didžiausias plotas mažesnis kaip 10 cm2, reikia pateikti tik šią informaciją:

  • parduodamo maisto produkto pavadinimas;
  • jei maisto produktai yra fasuoti – grynasis kiekis;
  • minimalus tinkamumo vartoti terminas, o mikrobiologiniu požiūriu labai greitai gendančių produktų – Tinka vartoti iki… (datą);

Įstatymų naujovės