*skip_to_content*
en

Gleivių žaislas „Super Slime“ 125 g.

Gleivių žaislas „Super Slime“ 125 g.

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nenustatyta

Importuotojas

Nenustatyta

Platintojas

UAB „Lemontas“, buveinė: J. Lelevelio g. 4, Vilnius

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Gleivių žaislą „Super Slime“, 125 g, item No. C18904, b. k. 5881800189042.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas – tai mėlynos blizgios spalvos skysta ir lipni gleivių masė supakuota plastikiniame indelyje su alyviniu dangteliu. Žaislo pakuotė paženklinta spalvinga etikete, kurioje nurodyta Super Slime, CE ženklas, amžiaus grupės apribojimo ženklas ir papildomai etikete kurioje nurodyta CE ženklas, nespalvotas amžiaus grupės apribojimo ženklas, identifikacinis kodas ir įspėjimai užsienio kalba. Ženklinimo etiketėse įspėjamoji informacija valstybine kalba nepateikta, gamintojo, importuotojo rekvizitai nenurodyti.

Gleivių žaislas „Super Slime“, 125 g, item No. C18904, b. k. 5881800189042 yra pavojingas, t. y. cheminės savybės neatitinka nustatytų reikalavimų Žaislo skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje esančioms medžiagoms, t. y. išmatuota boro vertė 875/824 (vidurkis: 850) ± 99, viršija Žaislų saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr.4-174 (toliau – Reglamentas) 2 priedo 38 punkto 3 lentelėje nustatytą boro išsiskyrimo iš žaislo ribinę 300 mg/kg vertę, tai neatitinka Reglamento 13.2 punkto reikalavimų – žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną, tuo pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies reikalavimas – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai. Nustatyta rimta rizika.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kano regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-08-29 sprendimu Nr. 1K-410 u ž d r a u d ė  UAB „Lemontas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės