*skip_to_content*
en

Kalėdinė girlianda 300 LED

Kalėdinė girlianda 300 LED

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nenurodytas

Importuotojas

Swiat Agd Sp. z.o.o. Spolka Komandylowa, Lenkija;

Platintojas

Jevgenija Kuzura, individualios veiklos pažyma Nr. 656326, registracijos adresas Miško g. 3, Kalviškių k., Vilniaus r. sav.

Pavojaus pobūdis

Elektros smūgis


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą Kalėdinę girliandą 300 LED, Art. No.: 2312.

 

Trumpas produkto aprašymas:

lempų kiekis 100 vnt.,: girlianda, kurios vardinė įtampa 230 V, vardinis dažnis 50 Hz, vardinė galia 12,85 W, lempų tipas LED, girliandos kabelis Z tipo, apsaugos nuo elektros smūgio klasė – II, girliandos tipas – nekeičiamos lempos, IP apsauga pagal IEC 60529 – IP44. Pakuotė – kartoninė dėžutė.

 

Kalėdinė girlianda 300 LED, Art. No.: 2312 yra pavojinga, t. y. neatitinka Elektrotechnikos gaminių saugos techninio reglamento, standartų LST EN 60598 (Šviestuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymai) ir LST EN 60598-2-20:2015+AC:2017 (Šviestuvai. 2-20 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Apšvietimo girliandos) reikalavimų, t. y.:

1) nepateikta naudojimo instrukcija (LST EN 60598-1 3.1 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

2) nėra pateikti visi reikalingi žymėjimai  (LST EN 60598-1 3.2 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

3) ant Girliandos nenurodytas prekės ženklas arba gamintojas/platintojas, modelio numeris arba tipas  (LST EN 60598-1 3.2.1 p., 3.2.7 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

4)  nepateikti Girliandos lizdo žymėjimai (LST EN 60598-1 3.3.15 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

5) nėra informacijos, kad išorinis lankstusis virvėlaidis negali būti pakeistas, jei virvėlaidis yra pažeistas, tuomet visas šviestuvas nebėra tinkamas naudoti (LST EN 60598-1 3.3.17 p.; LST EN 60598-2-20 20.6 p.);

6) nepateikti įspėjimai instrukcijoje arba ant pakuotės:

– neprijunkite girliandos prie maitinimo šaltinio, kol ji dar neišpakuota;

– prie girliandų su nekeičiamomis lempomis turi būti pateikta informacija, kad lempos nekeičiamos;

– jei girliandos lempa yra pažeista, tokios girliandos naudojimas draudžiamas;

– prie girliandų, kurios gali būti sujungtos, nepateikta informacija: „Nesujungti šios girliandos dalių su kito gamintojo girliandos dalimis“, „Sujungimas turi būti atliktas tik naudojant suteiktas jungtis. Bet koks atviras galas turi būti uždengtas prieš naudojant“, turi būti nurodytas maksimalus sujungtos sistemos ilgis bei maksimalus sujungtų lempų skaičius arba maksimali sistemos galia vatais; prie girliandų su nuosekliai sujungtomis lempomis, maitinamų iš tinklo, nėra įspėjimo „Įspėjimas: jei lempos pažeistos, girliandos naudojimas yra draudžiamas dėl elektros šoko pavojaus“ (LST EN 60598-2-20 20.6.4 p.);

7) II klasės šviestuvų dalys, kurios yra kaip papildomoji arba sustiprintoji izoliacija turi būti pritvirtintos taip, kad nebūtų galima jų nuimti rimtai nepažeidus (valdymo įtaiso dangtelis gali būti nuimtas rimtai nepažeidus) (LST EN 60598-1 4.10.3 p.; LST EN 60598-2-20 20.7 p.);

8) gaminiai turi turėti įtvirtinimo įtaisą, apsaugantį laidus, kai jie yra prijungti prie gnybtų nuo įtempių, turi būti aišku, kaip sumažinamas įtempimas ir apsaugoma nuo susukimo (įtvirtinimo įtaiso maitinimo virvėlaidis ir LED lempų virvėlaidis neturi, nėra apsaugotas nuo susukimo), neturi būti galima įstumti lankstųjį virvėlaidį į vidų (virvėlaidį galima įstumti į vidų) (LST EN 60598-1 5.2.10 p., LST EN 60598-2-20 20.11 p.);

9) virvėlaidžio  ir vidinių laidų tvirtinimas netinkamas (maitinimo laidas nutrūko po 7 patempimų 30 N jėga, o laidas, įeinantis į LED lemputes nutrūko iškart) ((LST EN 60598-1 5.2.10.2 p., 5.2.10.3 p.,5.3.5 p., LST EN 60598-2-20 20.11 p., 20.11.3 p.);

10) jei maitinimo šakutė yra pateikiama kartu su gaminiu, tuomet šakutė turi turėti tokią pačią apsaugą nuo dulkių, kietųjų dalelių, vandens ir elektros šoko, kaip ir pats gaminys (ant maitinimo šakutės nėra nurodytas apsaugos nuo dulkių, kietųjų dalelių, vandens ir elektros šoko žymėjimas ((LST EN 60598-1 5.2.14 p., LST EN 60598-2-20 20.11 p.);

11) II klasės girliandos LED maitinimo virvėlaidžio skerspjūvio plotas (išmatuota 0,067±0,0058 mm2) žymiai mažesnis už reikalaujamą (0,5 mm2) (LST EN 60598-2-20 20.11.2 p.);

12) nepateikta informacija, kad maksimalus II klasės prailginamų girliandų ilgis neturi viršyti 100 m girliandoms, kurių laido skerspjūvio plotas 0,5 mm2  (LST EN 60598-2-20 20.11.15 p.).

Kalėdinė girlianda 300 LED, Art. No.: 2312, naudojama pagal paskirtį, gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika. Nepakankamo diametro laidininkas kaista, gali užsidegti. Asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės. 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-09-21 sprendimu Nr. 1V-552  u ž d r a u d ė Jevgenijai Kuzurai, individualios veiklos pažyma Nr. 656326, registracijos adresas Miško g. 3, Kalviškių k., Vilniaus r. sav. tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, įspėti vartotojus apie riziką, susijusią su pavojingu gaminiu, ir sunaikinti iki 2023-10-22 laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, bei teikti informaciją dėl tolimesnių veiksmų eigos.

Įstatymų naujovės