*skip_to_content*
en

Lėktuvas „Cartoon Light Plane“

Lėktuvas „Cartoon Light Plane“

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

Fantasy Toys&Candies China Limited, 4/F Enterprise Building 228-238 Queen Road Central, Hong Kong 

Importuotojas 

Fantasy Toys&Candies, S.L., Pol. Ind. „La Serreta“ Calle Teruel, Nave 3-30500 Molina de Segura – Murcia, Spain 

Platintojas 

UAB „Kristutė“, į. k. 300551437, Aido g. 3-55, Šiauliai 

Pavojaus pobūdis 

Vaikui žaidžiant, kyla pavojus užspringti, uždusti. 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą-lėktuvą „Cartoon Light Plane“ NO:898, su saldainiais b. k. 8436031761146. 

 
Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas – oranžinės spalvos, trijų ratukų, standžiojo skaidraus ir neskaidaus plastiko lėktuvas su saldainiais. Priklijuoti spalvingi lipdukai su paveiksliukais, užrašais ir plastiko plėvele. Kabinoje – skaidraus plastiko diskas su dviem maitinimo LR-41 tipo baterijomis ir lempute. Patraukus savaime įsitraukiančią virvelę su kieto plastiko detale, lėktuvas rieda, diskas sukasi ir skleidžia raudoną šviesą. 

 

Lėktuvas „Cartoon Light Plane“ NO:898, su saldainiais b. k. 8436031761146 yra pavojingas t. y. Žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b), c), 4.8 a), 5.4.7 punktų reikalavimų  žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų vaikams – suimami Žaislo komponentai: mažas ratukas, esant 18 N; ratas, esant 80 N; virvelės plastiko detalė, esant 80 N; skaidraus plastiko diskas su baterijomis, esant 16 N tempimo jėgai, atsiskyrė; atsidengusios metalinės disko ir ratukų ašys – smaigaliai; diske pasiekiama lemputės viela, smaigalys – aštrus, bandiklio indikacijos lemputė užsidega; esant mažiausiai 8 N tempimo jėgai atsiskyrė lipdukai su plastikine plėvele; įsitraukiančios virvės skerspjūvio vertė – 1,4±0,1 mm;  tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu atsiskyręs mažas ratukas, ratukai, lipdukai su plastikine plėvele, virvelės plastiko detalė visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą, tuo pažeidžiant reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento III skyriaus 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 papunkčiuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialiųjų saugos reikalavimų; III skyriaus 13.2 punkte – Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; 2 priedo II skyriaus 2 punkte – Žaislai bei jų dalys, o jeigu žaislai yra įtaisomi – jų sutvirtinimai turi būti reikiamo mechaninio stiprumo ir prireikus stabilumo, kad atlaikytų žaidimo metu naudojamą deformuojančią jėgą, nesulūžtų ar nebūtų sugadinti taip, kad dėl to kiltų rizika susižeisti; 2 priedo II skyriaus 5 punkte – Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-10-24 sprendimu Nr. 1Š-450  u ž d r a u d ė UAB „Kristutė“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės