*skip_to_content*
en

Malūnsparnis „FLASH HELICOPTER“ su saldainiais

Malūnsparnis „FLASH HELICOPTER“ su saldainiais

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatytas 

Importuotojas 

Passage Food Srl Str. Tuluc nr. 1, DN 26-Tg Bujor, Galati, Km. 8, loc. Vanatori, jud. Galati, Rumunija 

Platintojas 

UAB „Daisena“, į. k. 134809846, buveinė: Sandraugos g. 23, Kaunas, tel. +370 37 47330 

Pavojaus pobūdis 

Vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti ir susižaloti). 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą-malūnsparnį „FLASH HELICOPTER“ su saldainiais (WITH CANDIES) ant žaislo NO: S003, gamintojo etiketėje Item NO. 914, prekės brūkšninis kodas 594093511169.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Oranžinės, žydros, salotinės spalvų, trijų ratukų ir dviejų pavažų, standžiojo skaidraus ir neskaidraus plastiko malūnsparnis su saldainiais. Virš kabinos – keturių menčių propeleris, prie uodegos – trijų menčių propeleris. Priklijuoti spalvingi lipdukai su paveiksliukais, užrašais ir plastiko plėvele. Patraukus savaime įsitraukiančią virvelę su kieto plastiko detale, malūnsparnis rieda, virš kabinos sukasi propeleris, o kabinoje sukasi diskas su dviem maitinimo LR-41 tipo baterijomis ir skleidžia raudoną šviesą. Ratukų ir propelerio ašys, varžtai – metaliniai. Žaislo masė – 51 g, matmenys – (55 x 165 x 112) mm.

 

Malūnsparnis „FLASH HELICOPTER“ su saldainiais (WITH CANDIES), ant žaislo NO: S003, gamintojo etiketėje Item NO. 914, prekės brūkšninis kodas 594093511169 yra pavojingas t. y pavojingas jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams ir neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento 13 punkto, 13.1, 13.2 papunkčių, 2 priedo II dalies 7 punkto reikalavimų šios grupės žaislams. Į rinką pateiktas Žaislas neatitinka esminių saugos reikalavimų per jo numatomą ir logiškai pagrįstą naudojimo laikotarpį; Žaislas kelia pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jis naudojamas pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną; aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti arba jos negalėtų patekti į kvėpavimo takus, kai oro srautas užblokuojamas dėl burnoje arba ryklėje įstrigusių objektų arba dėl apatiniuose kvėpavimo takuose įstrigusių objektų, nes neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. 1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto saugos reikalavimų žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų amžiaus vaikams – tempimo poveikio įvertinimo metu, esant 40 N tempimo jėgai, atsiskyrė mažas ratukas; esant 80 N ir 60 N, atsiskyrė ratukai; esant 12 N tempimo jėgai, atsiskyrė trijų menčių propeleris (prie uodegos); esant 64 N tempimo jėgai, atsiskyrė virvelės plastiko detalė; esant mažiausiai 6 N tempimo jėgai, atsiskyrė sugriebiami spalvingi lipdukai su plastiko plėvele. Atsiskyrę, trijų menčių propeleris, mažas ratukas, ratukai, lipdukai su plastiko plėvele ir virvelės plastiko detalė, visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą; įvertinus ratukų smaigalio skerspjūvio matmenį, nustatyta 1,44 mm ± 0,02 mm – metaliniai smaigaliai ir vielos, kurių skerspjūvis 2 mm arba mažesnis ir kurie nebūtinai yra aštrūs pagal Standarto 8.12 (smaigalių aštrumas), laikomi potencialiai pavojingais aštriais smaigaliais; įvertinus įsitraukiančios virvės skerspjūvio vertę, nustatyta 1,1 mm ± 0,1 mm – virvių, prijungtų prie savaiminio įsitraukimo mechanizmo vidutinis skerspjūvio matmuo turi būti 1,5 mm arba didesnis. Įvertinus riziką, nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla pavojus susižeisti (užspringti, uždusti ir susižaloti). 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-10-18 sprendimu Nr. 1KL-593  u ž d r a u d ė  UAB „Daisena“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės