*skip_to_content*
en

Minkomas žaislas (gleivių) „Buklet slime“

Minkomas žaislas (gleivių) „Buklet slime“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

Nenustatyta

Importuotojas

Nenustatyta

Platintojas

UAB „Barteris“, į. k. 302525512, buveinė: Laukų g. 35E, Kretinga;

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą gaminį – Minkomą žaislą (gleivių) „Buklet slime“ kodas LZY: 31101, brūkšninis kodas 2022518311018.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas įpakuotas plastiko kibirėlyje, kuris pagamintas iš standaus plastiko. Kibirėlis vakuuminėje pakuotėje – tai aptraukimas plėvele pagal kibirėlio formą.

 

Minkomas žaislą (gleivių) „Buklet slime“, kodas LZY: 31101, brūkšninis kodas 2022518311018 yra pavojingas t. y. cheminės savybės neatitinka nustatytų reikalavimų žaislo skystoje ar lipnioje žaislo medžiagoje esančioms medžiagoms. Žaislo gleivių masėje išmatuota boro vertė 951/892 (vidurkis: 922) ± 106 mg/kg viršija Žaislų saugos techninio reglamento 2 priedo 38 punkto 3 lentelėje nustatytą boro išsiskyrimo iš žaislų ir jų sudėtinių dalių ribinę vertę 300 mg/kg skystoje ir lipnioje žaislo medžiagoje, kyla cheminis pavojus, didelė rizika – boras gali sudirginti akis, per didelis boro kiekis gali sukelti trumpalaikius diarėjos (vėmimo) priepuolius ar spazmus. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami, kaip nurodyta Reglamento 13.2 punkte ir III skyriaus 13.2 punkto reikalavimų – žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną, tuo pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies reikalavimas – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai. Nustatyta rimta rizika – vaikui žaidžiant, kyla cheminis pavojus – apsinuodyti.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Klaipėdos regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-10-04 sprendimu Nr. 1KL-561 u ž d r a u d ė UAB „Barteris“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės