*skip_to_content*
en

plastikinis minkštas žaislas „Gniotek“

plastikinis minkštas žaislas „Gniotek“

Kilmės šalis

Kinija

Gamintojas

nenustatytas

Importuotojas

nenustatytas

Platintojas

UAB „Dolseta“, į. k. 134891925, buveinė: V. Krėvės pr. 3-31, Kaunas,

Pavojaus pobūdis

Cheminis pavojus


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą žaislą-plastikinį minkštą žaislą „Gniotek“ art. item No. AB13, markė XN-20AB13, b. k. 8202204308131.

 

Trumpas produkto aprašymas:

žaislas – pilkos spalvos minkšto plastiko gyvūnas supakuotas plastiko maišelyje.

 

Plastikinis minkštas žaislas „Gniotek“ art. item No. AB13, markė XN-20AB13, b. k. 8202204308131 yra pavojingas, t. y. neatitinka 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) reikalavimų. Bandymų metu nustatyta neatitiktis: žaisle rasto ftalatų derinio (di-n-oktilftalato (10.9 %), diizononilftalato, diiizodecilftalato (>0.02%) koncentracija yra didesnė nei 0.1 % plastifikuotos medžiagos masės ir neatitinka REACH reglamento, XVII priedo 52 punkto reikalavimų t. y. jie  negali būti naudojami kaip medžiaga arba mišiniuose, jei jų koncentracija žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse, kuriuos vaikai gali įsikišti į burną, yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės. Tokie žaislai ir vaikų priežiūros prekės, kuriuose šių ftalatų koncentracija yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos medžiagos masės, negali būti tiekiami rinkai, tai neatitinka Žaislų saugos techninio reglamento III skyriaus 13.1 ir 13.2 punktų, 2 priedo IV skyriaus 24 punkto reikalavimų, pažeidžiamas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 10 straipsnio 1 punkto reikalavimas – rūpintis, kad rinkai būtų tiekiami tik saugūs gaminiai. Plastikinis minkštas žaislas „Gniotek“ art. item No. AB13, markė XN-20AB13, b. k. 8202204308131, naudojama pagal paskirtį gali kelti pavojų naudotojų ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai. Nustatyta rimta rizika: cheminis pavojus.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-09-21 sprendimu Nr. 1K-444  u ž d r a u d ė  UAB „Dolseta“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.  

Įstatymų naujovės