*skip_to_content*
en

Prisukamas žaislas „Hungry Bunny“ NO: 216, su saldainiais

Prisukamas žaislas „Hungry Bunny“ NO: 216, su saldainiais

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatytas 

Importuotojas 

Vida‘s KFT, 1031 Budapest, Becsi ut 267, Hungary 

Platintojas 

UAB „Baltijos bretlingis“, Dubysos g. 31A, Klaipėda 

Pavojaus pobūdis 

Vaikui žaidžiant, kyla pavojus užspringti, uždusti. 


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką pavojingą prisukamą žaislą „Hungry Bunny“ NO: 216, su saldainiais, b. k. 66920017101290.

 

Trumpas produkto aprašymas:

Žaislas – baltos spalvos su inerciniu mechanizmu, kuris suteikia jam judėjimą – standžiojo plastiko kiškis, laikantis letenose oranžinės spalvos morką. Kiškio akys – lipdukai su plastiko plėvele. Prisukus raktą kiškis šokinėja.

 

Prisukamas žaislas „Hungry Bunny“, NO: 216, su saldainiais, b. k. 66920017101290 yra pavojingas, Žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitinka žaislų saugos darniojo standarto LST EN 71-1:2014+A1:2018 „Žaislų sauga. Mechaninės ir fizikinės savybės“ 5.1 b) punkto reikalavimų  žaislams, kurie skirti jaunesniems kaip 3 metų vaikams – suimami Žaislo komponentai: prisukimo raktas, esant 6 N tempimo jėgai atsiskyrė, esant mažiausiai 14 N tempimo jėgai atsiskyrė lipdukai su plastikine plėvele; tempimo bandymo (8.4.2.1 p.) metu atsiskyrę prisukimo raktas, lipdukai su plastikine plėvele visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą, tuo pažeidžiant reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto Žaislų saugos techninio reglamento III skyriaus 13.1 punkte – Lietuvos rinkai negalima pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: Reglamento 13.2, 13.3, 13.4 papunkčiuose nustatyto bendrojo saugos reikalavimo ir Reglamento 2 priede nustatytų specialiųjų saugos reikalavimų. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos uždusti dėl viršutinių (burnos ir nosies ertmės) kvėpavimo takų užblokavimo iš vidaus ir išorės. Nustatyta, kad rizika rimta – vaikui žaidžiant, kyla pavojus užspringti, uždusti. 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Šiaulių regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-10-19 sprendimu Nr. 1Š-437  u ž d r a u d ė  UAB „Baltijos bretlingis“, tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti pavojingą žaislą, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.   

Įstatymų naujovės