*skip_to_content*
en

Šakotuvas, 1K-3L (P8803)

Šakotuvas, 1K-3L (P8803)

Kilmės šalis 

Kinija 

Gamintojas 

nenustatyta 

Importuotojas 

UAB „Sirenitas“, Ukmergės g. 13-18, Panevėžys, įmonės kodas 147898567; 

Platintojas 

UAB „Bikuvos“ prekyba, Užpalių g. 81, Utena, įmonės kodas 284088150; 

Pavojaus pobūdis 

Elektros smūgio pavojus.   


Uždrausta teikti į Lietuvos rinką Šakotuvą, 1K-3L (P8803), brūkšninis kodas 5412810063802; 

 

Trumpas produkto aprašymas:

vardinė srovė 16 A, vardinė įtampa 250 V, be įžeminimo, kištukinių lizdų apsauga nuo elektros smūgio – normali apsauga, be užsklandos, montavimo būdas – nešiojamas, kištuko klasė – II klasė. 

 

Šakotuvas, 1K-3L (P8803), brūkšninis kodas 5412810063802, yra pavojingas, t. y. bandymais nustatyta, kad gaminys neatitinka standartų IEC 60884-1:2022 ir IEC 60884-2-5:2017 reikalavimų:  

1) nenurodytas gamintojo pavadinimas, prekės ženklas, tipas/modelis (8.1 p.); 

2) vardinės galios/srovės žymėjimas turi būti matomas iki paskutinio kištuko įkišimo (srovės žymėjimas yra tik ant Šakotuvo kištuko (8.1 p.); 

3) turi būti nurodytas įspėjimas sakiniu ar simbolio pavidalu, kad adapteris negali būti kišamas į kitą adapterį (nėra pateikta tokia informacija (8.1 p.); 

4) kištukų ir kištukinių lizdų žymenys turi būti lengvai įskaitomi, kai yra naudojami normaliojo naudojimo metu (žymėjimas pateiktas tik ant Šakotuvo kištuko, kurį įkišus į kištukinį lizdą normaliojo naudojimo metu, nebesimato (8.4 p.); 

5) adapteriai turi būti sukonstruoti taip, kad jų būtų neįmanoma atidaryti ranka ar naudojant įprastus įrankius, pvz. atsuktuvą (Šakotuvą galima atidaryti su paprastu atsuktuvu (14.1 p.); 

6) adapteriai negali turėti kištukinio lizdo dalies su didesne vardine srove, negu adapterio kištuko vardinė srovė (kištukinio lizdo vardinė srovė nenurodyta (14.107 p.); 

7) izoliacinės dalys, nelaikančios srovinių dalių, neišlaikė rutuliuko įspaudo bandymo (išmatuoto įspaudo diametras 2,48±0,003 mm, leidžiamas įspaudo diametras ≤2 mm, (25.4 p.). 

UAB „Sirenitas“ pateikdama į rinką pavojingą Šakotuvą, kuris dėl pavojaus kelia vartotojams vidutinę riziką, pažeidė Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 9  straipsnio 1 dalį. Šakotuvas neatitinka Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 3 straipsnio 19 punkto saugaus gaminio sąvokos – saugus gaminys – bet koks gaminys, kurio naudojimas įprastomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis nesukelia jokios rizikos. Įvertinus riziką nustatyta, kad yra vidutinė rizika – asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo patiria elektros smūgį ir gali žūti nuo elektros srovės.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo 13, 15 ir 16 straipsniais, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Vilniaus regiono rinkos priežiūros skyrius 2023-09-11 sprendimu Nr. 1V-530 u ž d r a u d ė UAB „Sirenitas“ tiekti į rinką šį pavojingą gaminį, įpareigojo pašalinti jį iš rinkos, susigrąžinti iš vartotojų, sunaikinti, laikantis atliekų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų reikalavimų, įspėti vartotojus apie riziką susijusią su pavojingu gaminiu bei teikti informaciją Tarnybai dėl tolimesnių veiksmų eigos.      

Įstatymų naujovės